Конференції

Порошкова металургія

Засновник - Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України

Международный ежемесячный научно-технический журнал "Порошковая металлургия" — одно из наиболее авторитетных в Украине — имеет широкую географию авторов и читателей. Публикуемые на страницах журнала статьи посвящены проблемам теории и технологии получения порошков, обработки давлением пористых полуфабрикатов, получению и исследованию свойств материалов на основе порошков металлов, тугоплавких соединений и керамики, основам теории и технологии нанесения покрытий, получению и изучению свойств волокнистых и высокопористых дисперсно-упрочненных и армированных, функционально-градиентных и слоистых материалов на порошковой основе, наноструктурных материалов, исследованию гетерогенных равновесий в многокомпонентных системах.
Основан в январе 1961 г.

Редакція

Головний редактор:

Ю.М. СОЛОНІН, д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України, професор

Зам.головного редактора:

М.С. КОВАЛЬЧЕНКО, д-р техн. наук, професор

Відповідальний секретар редакції:

Т.А.Малишевська

Члени редколегії:

Г.А. БАГЛЮК, д-р техн. наук;
І.І. БІЛАН, канд. фіз.-мат. наук;
М.В. БУЛАНОВА, д-р хім. наук;
О.Д. ВАСИЛЬЄВ, д-р фіз.-мат. наук;
М.П. ГАДЗИРА, д-р техн. наук;
О.І. ГЕТЬМАН, д-р техн. наук;
Ю.Г. ГОГОЦІ, д-р техн. наук, професор (директор Інституту наноматеріалів Університету А.Дж. Дрекселя, Філадельфія, США);
О.В. ДУДНІК, д-р хім. наук;
І.Ю. ЗАВАЛІЙ, д-р хім. наук;
В.І. ІВАЩЕНКО, д-р фіз.-мат. наук;
О.Ф. ІЛЬЮЩЕНКО, д-р техн. наук, професор, чл.-кор. НАН Білорусі (Республіка Білорусь);
М.В. КАРПЕЦЬ, д-р фіз.-мат. наук, професор;
В.П. КРАСОВСЬКИЙ, д-р хім. наук;
Л.М. КУЛІКОВ, д-р хім. наук;
Е.О. ЛЄВАШОВ, д-р техн. наук, професор (Росія);
О.В. МАЗНА, канд. техн. наук;
Г.С. ОЛЄЙНИК, д-р фіз.-мат. наук;
А.Д. ПАНАСЮК, д-р техн. наук;
Ю.М. ПОДРЕЗОВ, д-р фіз.-мат. наук;
І.О. ПОДЧЕРНЯЄВА, д-р техн. наук;
А.В. РАГУЛЯ, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, професор;
О.К. РАДЧЕНКО, д-р техн. наук;
М.А. ТУРЧАНІН, д-р хім. наук, професор;
О.П. УМАНСЬКИЙ, д-р техн. наук;
Д. УСКОКОВИЧ, д-р техн. наук, професор (Сербія);
Л.Р. ШАГІНЯН, д-р фіз.-мат. наук;
М.Б. ШТЕРН, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України

Контакти

03142, Київ, вул. Кржижановського,3
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
тел: +380(44)2057943; E-mail:publ@ipms.kiev.ua; publ510@ukr.net

Підписка

Подписной индекс издания 70700.
Информация об условиях подписки размещена на веб-странице ДП "Пресса": www.ukrpresa.kiev.ua. Заявки по адресу import@presa.ua
Журнал распространяется по подписке на территории России. По вопросам оформления подписки обращайтесь по адресу: ЗАО "МК ПЕРИОДИКА" ул. Гиляровского, 39 Москва, Россия, 129110 Факс (095)281-33-22, 281-37-98 tugov@periodicals.ru
Английская версия журнала "Powder Metallurgy and Metal Ceramics" издается фирмой "Plenum Publishing Corporation". Информация на сайте: http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1068-1302.

Переведене видання

ISSN 1068-1302
Powder Metallurgy and Metal Ceramics is a translation of Poroshkovaya Metallurgiya. The Russian-language edition is published and copyrighted by the I. N. Frantsevich institute for Problems in Materials Processing ot the Ukrainian Academy of Sciences. The translation is published under an agreement with the Ukrainian Republic Copyright Agency.
KLUVER ACADEMIC/CONSULTANTS BUREAU
POSTMASTER. Send address changes to Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 233 Spring Street, New York, NY 10013.
http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1068-1302

Пам'ятка Автору

Статті, що подаються до редакції журналу “Порошкова металургія”, повинні відповідати наступним вимогам:

1.Матеріал статті повинен відповідати профілю журналу, висвітлюючи такі теми: теорія та технологія отримання порошків, фізика спікання, механіка компактування порошків, обробка тиском пористих напівфабрикатів, матеріали на основі порошків металів, тугоплавких сполук та кераміки, основи теорії та технології нанесення покриттів, гетерогенні рівноваги в багатокомпонентних системах, фізико-хімічні та структурні дослідження багатофазних матеріалів, волокнисті та високопористі дисперсно-зміцнені й армовані, функціонально-градієнтні й шаруваті матеріали на порошковій основі, наноструктурні матеріали.

2.Журнал друкує статті українською та англійською (для зарубіжних авторів) мовами.

3. Наукова стаття має бути структурованою і складатися із таких підрозділів: Дивись далі