Порошкова металургія

№ 11/12 2020 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.Б.Згалат-Лозинський, K.С.Апурбба, І.І.Єгоров, В.Т.Варченко, K.С.Суреш
ЗНОСОСТІЙКІ КОМПОЗИТИ TiN–20% (мас.) Si3N4 ТА TiN–20% (мас.) TiB2, ОТРИМАНІ МІКРОХВИЛЬОВИМ СПІКАННЯМ
3
І.І.Іванова, Ю.М.Подрезов, В.М.Клименко, Н.А.Крилова, М.В.Карпець, Н.М.Марченко
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДУ TiNi ПРИ СПІКАННІ СУМІШІ ПОРОШКІВ TiH2–Ni ТА ЙОГО НАДПРУЖНА ПОВЕДІНКА
15

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Дапенг Дуан, Баофенг Лі, Паруль Кумар Шарма, Монідіпа Праманік, Шаші Б. Сінгх, Суніл Кумар Прадхан
СПЕЧЕНІ НАНОСТРУКТУРНІ БІОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ТА ГРАФЕНУ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
27

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
С.В.Завадюк, П.І.Лобода, Т.О.Соловйова, І.Ю.Троснікова, О.П.Карасевська
ОСОБЛИВОСТІ РУЙНУВАННЯ СПЕЧЕНОЇ НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ, ОТРИМАНОЇ ІНЖЕКЦІЙНИМ ЛИТТЯМ З ПОРОШКІВ
38
Бай Джунджан, Чен Уаіхонг, Лі Лу, Лі Джіесін, Ченг Уаіювей
ОКСИДАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СПЛАВІВ Ta–W–Ti–Al, ВИГОТОВЛЕНИХ ІСКРО-ПЛАЗМОВИМ СПІКАННЯМ
50
Несе О. Корпе, Н. Башак Дюргер, Ділек Дур, Ібрагім Целікюрек
ВПЛИВ ТИСКУ ПРЕСУВАННЯ ТА ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОПОРИСТОГО ЧИСТОГО АЛЮМІНІЮ, ВИГОТОВЛЕНОГО З ДОДАВАННЯМ БОРНОЇ КИСЛОТИ (H3BO3)
61

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
О.В.Дуднік, С.М.Лакиза, І.М.Гречанюк, В.П.Редько, А.О.Макудера, М.С.Глабай, І.О.Марек, О.К.Рубан, М.І.Гречанюк
КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА ДЛЯ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ZrO2, КОМПЛЕКСНО ЛЕГОВАНОГО ОКСИДАМИ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІТРІЄВОЇ ПІДГРУПИ 
73
О.І.Юркова, Д.В.Гущик, А.В.Мініцький
ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО ПОКРИТТЯ AlNiCoFeCrTi ХОЛОДНИМ ГАЗОДИНАМІЧНИМ НАПИЛЕННЯМ
85

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.Л.Семенова, В.М.Петюх, О.С.Фомічов, Т.В.Хомко
ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Co–Ni–Zr В ОБЛАСТІ Zr–ZrCo–ZrNi
II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСА ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ. ВЗАЄМОДІЯ СПЛАВІВ З ВОДНЕМ
103
П.Г.Агравал, Л.О.Древаль, М.А.Турчанін, Г.О.Водоп’янова
ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ Co–Cr–Cu–Fe–Ni
113

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Соболь, В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, Т.Г.Рогуль, С.О.Фірстов
МІКРОСПОТВОРЕННЯ, ТВЕРДІСТЬ І МОДУЛЬ ЮНГА ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ З ОЦК КРИСТАЛІЧНОЮ ҐРАТКОЮ
127

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.П.Уманський, В.П.Красовський, О.О.Бащенко
ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧА, ЩО МІСТИТЬ ДОБАВКИ МІКРО- І УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ АЛМАЗІВ, НА ВЛАСТИВОСТІ АЛМАЗНИХ ТРУБЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ПРИ ОБРОБЦІ ДЕЯКИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
136

ОБМІН ДОСВІДОМ
†В.П.Бондаренко, О.В.Євдокимова, О.О.Матвійчук, К.Є.Кутах, М.О.Цисар
КОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ ПОРОШОК ЗАЛІЗА–ПАРАФІН ДЛЯ 3D ДРУКУ МЕТОДОМ ПОШАРОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ
146