Порошкова металургія

№ 09/10 2020 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Д.С.Корабльов, О.В.Бездорожев, С.Герлотка, В.А.Яртись, Ю.М.Солонін
ВПЛИВ РІЗНИХ ДОБАВОК НА ГІДРОЛІЗ MgH2, СИНТЕЗОВАНОГО МЕХАНІЧНИМ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМ РОЗМЕЛЮВАННЯМ В СЕРЕДОВИЩІ ВОДНЮ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
А.В.Кузьмов, О.В.Вдовиченко, М.Б.Штерн, О.Г.Кіркова
МОДЕЛЮВАННЯ РІЗНООПІРНОЇ ПРУЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОШКОДЖЕНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОРОШКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ МІКРОМЕХАНІКИ
12

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.П.Сергєєв, О.Б.Логінова, Л.Д.Кістерська, Н.В.Бошицька, В.Д.Кліпов
НАНОСТРУКТУРОВАНЕ ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО, МОДИФІКОВАНЕ НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА, ДЛЯ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
22
D. Mohanty, A.U.Naik, P.K.Nayak, Банарджі Бехера, С.К.Сатпатхі
СТРУКТУРНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОЇ МАГНІЄМ СПОЛУКИ CoFe2O4
32

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.Б.Згалат-Лозинський, О.О.Матвійчук, О.І.Толочин, О.В.Євдокимова, Н.О.Згалат-Лозинська, В.І.Закієв
ЗМІЦНЕННЯ КЕРАМІЧНИМИ ЧАСТИНКАМИ НІТРИДУ КРЕМНІЮ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 3D ДРУКУ
41
О.М.Григорьєв, П.В.Мазур, І.П.Нешпор, Т.В.Мосіна, М.Д.Бега, В.Т.Варченко, Д.В.Ведель, В.П.Коновал, О.І.Духота, В.В.Харченко, Джунгху Менг, Джуніан Занг
ЗНОСОСТІЙКІ КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ TiCN ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ
57

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Дж.Г.Канг, Б.Т.Янг, Дж.С.Вей
ВПЛИВ TIB2 НА ФАЗОВИЙ СКЛАД, МІКРОСТРУКТУРУ ТА ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ AlCoCrFeNi/TiB2
68

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
В.Г.Хижняк, Т.В.Лоскутова, Г.Ю.Калашніков, І.С.Погребова, О.І.Дудка
ПОРОШКОВІ ТИТАНОАЛІТОВАНІ ПОКРИТТЯ З ШАРОМ TiN НА СТАЛІ 9ХС ТА ТВЕРДОМУ СПЛАВІ ВК8
79
О.В.Дуднік, С.М.Лакиза, І.М.Гречанюк, В.П.Редько, М.С.Глабай, В.Б.Шмібельський, І.О.Марек, О.К.Рубан, М.І.Гречанюк
ВИСОКОЕНТРОПІЙНА КЕРАМІКА ДЛЯ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ZrO2, КОМПЛЕКСНО ЛЕГОВАНОГО ОКСИДАМИ РЗЕ
91

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.Л.Семенова, В.М.Петюх, О.С.Фомічов
ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Co-Ni-Zr В ОБЛСТІ Zr-ZrCo-ZrNi
І. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ ПРИ СУБСОЛІДУСНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, ПРИ 900 ТА 800 oС
101
О.О.Васільєв
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСУЛЬФІДУ ВОЛЬФРАМУ З ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ У КВАЗІГАРМОНІЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ
115

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Є.С.Кирилюк, В.А.Маслюк, А.А.Мамонова, О.М.Грипачевський, В.Т.Варченко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ХРОМИСТОЇ КАРБІДОСТАЛІ 65% (мас.) Fe–35% (мас.) ФХ800, ЛЕГОВАНОЇ ДОБАВКАМИ БОРИДУ ТИТАНУ
128

ОБМІН ДОСВІДОМ
С.В.Аджамський, Ю.В.Ткачов, Г.А.Кононенко
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ CЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ВАННИ РОЗПЛАВУ ОДИНИЧНОГО ТРЕКУ ЖАРОМІЦНОГО НІКЕЛЕВОГО СПЛАВУ “INCONEL 718”
137

ІНФОРМАЦІЯ. ХРОНІКА