Порошкова металургія

№ 05/06 2020 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Вей Донг, Яо Менг, Фумін Ксу, Янг Хан, Янянг Ванг, Ксяомінг Ванг, Янг Жао
ОРИМАННЯ СФЕРИЧНИХ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ Sn–Pb МЕТОДОМ ВІДЦЕНТРОВОГО РОЗПИЛЮВАННЯ МОНОРОЗМІРНИХ КРАПЕЛЬ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.Г.Лук’яненко, І.М.Погрелюк, Х.С.Шляхетка, А.А.Скребцов, Т.М.Кравчишин
АЗОТУВАННЯ СПЕЧЕНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ1-0
15

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Толга Чакмак, Еліф Еміль Кая, Демет Кючюк, Бурчак Ебін, Онур Балчі, Себахатін Гюрмен
НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ ОДНОСТАДІЙНОГО ОТРИМАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ПРОТИГРИБКОВИХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ЧАСТИНОК AgCu/ZnO ЗІ ЗМЕНШЕНИМ ВМІСТОМ СРІБЛА
30
А.М.Тітенко, Л.Д.Демченко, М.Б.Бабанли, Л.Є.Козлова, С.С.Гусейнов
ВПЛИВ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ДЕФОРМАЦІЙНУ ПОВЕДІНКУ  НАНОКОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ ФЕРОМАГНІТНОГО СПЛАВУ Fe−Ni−Co−Ti  З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ
42

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Т.А.Роїк, О.А.Гавриш, Ю.Ю.Віцюк
КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПОСТДРУКАРСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
57
А.В.Мініцький, П.І.Лобода, Я.І.Євич, І.М.Закієв
ГАРЯЧЕ ВІЛЬНЕ КУВАННЯ ПОРОШКОВИХ БРИКЕТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА
68
Ебузер Айгул, Сенай Ялчинкайа, Юсуф Сахін
Храктеризація біомедичних сплавів Ti–6Al–(4V–7Nb–4Mo), отриманих методом порошкової металургії
76

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Г.Л.Жунківський, О.М.Григорьєв, І.П.Нешпор, Т.В.Мосіна, Д.В.Ведель, В.Т.Варченко, Джунху Менг, Джуніан Занг
КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ СИСТЕМИ TiN–Cr3C2–C–ЗВ’ЯЗКА
85

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
В.П.Коновал, О.П.Уманський, О.А.Бондаренко, К.М.Гальцов, А.Лейтанс, І.Бойко, І.С.Марценюк
ДЕТОНАЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ (Ti, Cr)B2–NiAlCr
І. ТЕХНОЛОГІЯ НАПИЛЕННЯ, СКЛАД І мікроструктура покриттів
92
†Г.М.Григоренко, Л.І.Адєєва, А.Ю.Тунік, В.Н.Коржик, М.В.Карпець
ПЛАЗМОВО-ДУГОВІ ПОКРИТТЯ, НАПИЛЕНІ З ПРОВОЛОК ЗІ СТАЛЕВОЮ ОБОЛОНКОЮ ТА ПОРОШКОВИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ
107
М.С.Стороженко, О.П.Уманський, В.Б.Тарельник, О.Ю.Коваль, Ю.В.Губін, М.О.Мікуліна, І.С.Марценюк, О.Д.Костенко, Т.В.Курінна
СТРУКТУРА ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ FeNiCrBSiC–MeB2
122

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.А.Корнієнко, О.І.Биков, †О.Р.Андрієвська, А.О.Макудера
Фазові рівноваги в системі ZrO2–CeO2–Yb2O3   при 1100 °С
138
Ю.Ф.Луговський, В.А.Назаренко, М.В.Мінаков, С.А.Спірідонов, В.М.Нищенець
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ Ti-Al ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
148