Порошкова металургія

№ 07/08 2020 рік

Зміст


ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.В.Дуднік, М.С.Глабай, А.В.Котко, С.А.Корній, І.О.Марек, В.П.Редько, О.К.Рубан
ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ  СИСТЕМИ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–СоО
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕОРИЯ
П.Я.Радченко, В.В.Панічкіна, О.І.Гетьман
ВИСОКОЩІЛЬНІ ПСЕВДОСПЛАВИ Mo-W-Cu НА ОСНОВІ ГОМОГЕННОГО ПОРОШКУ СПЛАВУ Mо-25% W, ОТРИМАНОГО ВІДНОВЛЕННЯМ ОКСИДІВ У ШАРАХ, ЩО ПЕРЕМІЩАЮТЬСЯ
15
О.І.Толочин, Г.А.Баглюк, О.В.Толочина, Я.І.Євич, Ю.М.Подрезов, І.Ю.Окунь
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ Fe-Al ІНТЕРМЕТАЛІДІВ, ОТРИМАНИХ СПІКАННЯМ ТА ІМПУЛЬСНИМ ГАРЯЧИМ ПРЕСУВАННЯМ
25

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Дурсун Озюрек, Ендер Налкакіоглу, Керім Четінкайя
МІКРОСТРУКТУРА ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИСПЕРСІЙНО-ЗМІЦНЕНОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 17-4 З РІЗНИМ ВМІСТОМ ТИТАНУ
39

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.М.Григорьєв, В.А.Швець, І.О.Подчерняєва, Д.В.Юречко, Д.В.Ведель, О.О.Зубарєв, І.В.Смірнов, В.І.Копилов, В.М.Талаш, Ю.Б.Руденко
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ ТА ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ ZrB2–SiC–AlN
49

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Навін Кумар, Аджая Бхарті, Маніш Диксіт, Абхішек Нігам
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ НА МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МІДІ (Огляд)
57

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
В.П.Коновал, А.Лейтанс, І.Бойко, О.П.Уманський, В.Ю.Чернацька, В.І.Субботін
ДЕТОНАЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ (Ti, Cr)B2–NiAlCr
ІI. МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ
69
Kе Чень, Тунюе Ван, Сяньфа Ван, Є Цзян, Цзяньсюнь Сюе, Сяо Лю, Янь Цзян, Чжіпен Чень
ВПЛИВ СУБМІКРОННИХ ЧАСТИНОК SiC НА ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ ІЗ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ AlCoCrFeNi
85
О.П.Уманський, М.С.Стороженко, Г.А.Баглюк, О.В.Мельник, В.П.Бражевський, О.О.Чернишов, О.Є.Терентьєв, Ю.В.Губін, О.Д.Костенко, І.С.Марценюк
СТРУКТУРА ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ NiCrBSiC-TiCrC
97

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.С.Судавцова, Л.О.Романова, В.Г.Кудін, М.І.Іванов, А.С.Козорєзов
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Ba–Sn
112
М.В.Ремез, Ю.М.Подрезов, А.А.Бондар, В.Т.Вітусевич, У.Хехт, Н.І.Циганенко, О.О.Білоус, В.М.Петюх
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ TiAl, ЛЕГОВАНИХ 2% (ат.) Mo
123

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.В.Карпець, О.А.Рокицька, М.І.Якубів, В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, А.В.Самелюк
СТРУКТУРНИЙ СТАН ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ Fe40-xNiCoCrAlх ПІД ЧАС ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ
139

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.П.Уманський, М.П.Бродніковський, О.О.Бащенко, О.А.Рокицька
ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВ'ЯЗКИ ТА ОБРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ  НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ АЛМАЗНИХ СВЕРДЕЛ
152