Конференції

Порошкова металургія

№ 03/04 2020 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Д.В.Хантадзе, Г.Ф.Тавадзе, А.С.Мукасьян
РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ДИСПЕРСНИХ СУМІШЕЙ З МАКСИМУМОМ ГЕТЕРОГЕННИХ КОНТАКТІВ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн, О.Г.Кіркова
ВПЛИВ ДОДАТКОВИХ ЗСУВНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ВНАСЛІДОК ОБЕРТАННЯ ПРЕС-ІНСТРУМЕНТА НА РАДІАЛЬНЕ ПРЕСУВАННЯ ЗАГОТОВОК IЗ ПОРОШКІВ МЕТАЛІВ
11

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.П.Красовський, Б.Д.Костюк, І.І.Габ, Н.О.Красовська, Т.В.Стецюк
ВПЛИВ МЕТАЛЕВИХ НАНОПОКРИТТІВ, ЩО НАНЕСЕНІ НА ОКСИД КРЕМНІЮ, НА ЗМОЧУВАННЯ ПРИПІЙНИМИ РОЗПЛАВАМИ
ІІ. ВПЛИВ ВІДПАЛУ НАНОПОКРИТТІВ, НАНЕСЕНИХ НА SiO2, НА ЇХ СТРУКТУРУ ТА ВЗАЄМОДІЮ З ОКСИДОМ
20
В.В.Гарбуз, Л.М.Кузьменко, В.А.Петрова, Т.А.Сілінська
ТЕРМОКІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ ТА OКИСНЕННЯ НАНОФОРМ КАРБОНУ
30

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
О.І.Толочин, О.О.Толочина, Г.А.Баглюк, Я.І.Євич, Ю.М.Подрезов, А.А.Мамонова
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВОГО АЛЮМІНІДУ ЗАЛІЗА Fe3Al
42
Надіа Метиджи, Насер-Эддін Бача, Абдеррахман Йонес, Джафар Сайді
ВПЛИВ ДОБАВОК ТИТАНУ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ FeAl40, ОТРИМАНИХ МЕХАНІЧНИМ ЛЕГУВАННЯМ
55
Г.А.Баглюк, Г.О.Максимова, А.А.Мамонова, Д.А.Гончарук
СОБЛИВОСТІ СТРУКТУРО- ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ ПРИ ТЕРМІЧНОМУ СИНТЕЗІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe–Ti–Ni–C
69

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
О.В.Дуднік, С.М.Лакиза, І.М.Гречанюк, О.К.Рубан, В.П.Редько, І.О.Марек, В.Б.Шмибельський, А.О.Макудера, М.І.Гречанюк
ТЕРМОБАР’ЄРНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ZrO2
80
О.М.Мисливченко, О.П.Гапонова, В.Б.Тарельник, М.О.Крапівка
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ТВЕРДІСТЬ ПОКРИТТІВ ІЗ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ, НАНЕСЕНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ
109

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Їнпінг Чен, Л.О.Древаль, О.І.Довбенко, Йонг Ду, Шухонг Ліу, Біао Ху, П.Г.Агравал, М.А.Турчанін
ТЕРМОДИНАМIЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Mg–Ni–Si
120
О.А.Корнієнко, О.І.Биков, †О.Р.Андрієвська
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ ZrO2–La2O3–Sm2O3 ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1100 ºС
138

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.А.Мамонова, Г.А.Баглюк
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИ ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ ПОРОШКОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ
149