ВПЛИВ ДОБАВОК ТИТАНУ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ FeAl40, ОТРИМАНИХ МЕХАНІЧНИМ ЛЕГУВАННЯМ

Надіа Метиджи,
 
Насер-Эддін Бача,
 
Абдеррахман Йонес,
 
Джафар Сайді
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3049

Анотація

Недавні дослідження показали, що нанокристалічні сплави FeAl вельми перспективні для практичного застосування, з огляду на їх структуру, механічні і, особливо, магнітні властивості. У даній роботі досліджено синтез нанокристалічних порошків сплавів на основі FeAl методом механічного легування, вивчено їх структуру і магнітні властивості, а також вплив добавок Ti на магнітні характеристики отриманої сполуки. Морфологію порошків, їх фазові перетворення, розмір кристалітів, еволюцію мікронапружень і магнітні властивості вивчено методами рентгенівської дифракції (XRD), скануючої електронної мікроскопії (SEM) і вібраційної магнітометрії (VSM). Встановлено, що на заключній стадії механічного легування утворюються об’ємноцентрована розупорядкована кубічна дисперсна фаза FeAl і нанокристалічний твердий розчин Fe (Al, Ti), що виявляються у сплавах FeAl40 і FeAl40Ti3 відповідно. Тривалість легування і додавання титану впливають на морфологію синтезованого порошку і розмір часток. У результаті 30-годинного подрібнення був досягнутий середній розмір кристалітів 17,2 і 11,2 нм для сплавів FeAl40 і FeAl40Ti3 відповідно, при цьому деформація решітки збільшилася з 0,3 до 0,21%. Також досліджено магнітні властивості, пов’язані з мікроструктурними змінами. Встановлено, що зміна магнітних властивостей обумовлена переважно утворенням пересиченого твердого розчину Fe(Al, Ti). На магнітні властивості зразків суттєво впливає додавання титану до сплаву FeAl40. За результатами досліджень встановлено, що магнетизм сполуки FeAl40Ti3 вищий, ніж у сплава FeAl40.


ДЕФОРМАЦІЯ РЕШІТКИ, МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, НАНОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ, РОЗМІР КРИСТАЛІТІВ