Конференції

ТЕРМОДИНАМIЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Mg–Ni–Si

Їнпінг Чен,
 
Л.О.Древаль,
 
О.І.Довбенко,
 
Йонг Ду,
 
Шухонг Ліу,
 
Біао Ху,
 
П.Г.Агравал,
 
М.А.Турчанін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3053

Анотація

Термодинамічний опис системи Mg–Ni–Si виконано в рамках методу CALPHAD. Надано критичний огляд літературних даних. Набір самоузгоджених термодинамічних параметрів фаз у цій потрійній системі отримано із використанням наявних в літературі даних щодо фазової діаграми системи. Надлишкова складова енергії Гіббса розчинних фаз описана за допомогою поліномів Редліха–Кістера. Модель підрешіток використана для опису інтерметалічних фаз MgNi2, що має область гомогенності у потрійній системі. Потрійні інтерметалічні сполуки представлені як лінійні сполуки. Розраховані ізотермічні перерізи та поверхня ліквідусу, а також координати інваріантних реакцій. Результати розрахунків задовільно узгоджуються з експериментальними даними. Розрахована поверхня ліквідусу є надзвичайно складною і містить 38 інваріантних реакцій, включаючи 8 вироджених реакцій та 10 інваріантних максимумів. Більшість представлених інваріантних реакцій слід вважати приблизними. Фази τ3 і τ5 плавляться конгруентно при 1544 і 1487 K відповідно, τ4 утворюється за перитектоїдною реакцією τ5 + NiSi + βNi2Si ↔ τ4 при температурі 1193 К. За нашими розрахунками, τ1 і τ8 плавляться при 1359 K (реакція L + τ5 ↔ τ1) і 1267 К (реакція L + τ1 ↔ τ8). Фази τ2 і τ6 утворюються за перитектичними реакціями при 1317 K (реакція L + τ3 + MgNi2 ↔ τ2) і при 1229 K (реакція L + τ5 + Mg2Si ↔ τ6). Фаза τ7 утворюється за перитектоїдною реакцією Mg2Si + τ1 + τ5 ↔ τ7 при 1279 К.


ДІАГРАМА СТАНУ, ПРОЕКЦІЯ ПОВЕРХНІ СОЛІДУСУ, СИСТЕМА MG–NI–SI, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ