Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ТЕРМОДИНАМIЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Mg–Ni–Si

Їнпінг Чен, Древаль Л.О. , Довбенко О.І., Йонг Ду, Шухонг Ліу, Біао Ху, Агравал П.Г., Турчанін М.А.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/3053

Термодинамічний опис системи Mg–Ni–Si виконано в рамках методу CALPHAD. Надано критичний огляд літературних даних. Набір самоузгоджених термодинамічних параметрів фаз у цій потрійній системі отримано із використанням наявних в літературі даних щодо фазової діаграми системи. Надлишкова складова енергії Гіббса розчинних фаз описана за допомогою поліномів Редліха–Кістера. Модель підрешіток використана для опису інтерметалічних фаз MgNi2, що має область гомогенності у потрійній системі. Потрійні інтерметалічні сполуки представлені як лінійні сполуки. Розраховані ізотермічні перерізи та поверхня ліквідусу, а також координати інваріантних реакцій. Результати розрахунків задовільно узгоджуються з експериментальними даними. Розрахована поверхня ліквідусу є надзвичайно складною і містить 38 інваріантних реакцій, включаючи 8 вироджених реакцій та 10 інваріантних максимумів. Більшість представлених інваріантних реакцій слід вважати приблизними. Фази τ3 і τ5 плавляться конгруентно при 1544 і 1487 K відповідно, τ4 утворюється за перитектоїдною реакцією τ5 + NiSi + βNi2Si ↔ τ4 при температурі 1193 К. За нашими розрахунками, τ1 і τ8 плавляться при 1359 K (реакція L + τ5 ↔ τ1) і 1267 К (реакція L + τ1 ↔ τ8). Фази τ2 і τ6 утворюються за перитектичними реакціями при 1317 K (реакція L + τ3 + MgNi2 ↔ τ2) і при 1229 K (реакція L + τ5 + Mg2Si ↔ τ6). Фаза τ7 утворюється за перитектоїдною реакцією Mg2Si + τ1 + τ5 ↔ τ7 при 1279 К.


ДІАГРАМА СТАНУ, ПРОЕКЦІЯ ПОВЕРХНІ СОЛІДУСУ, СИСТЕМА MG–NI–SI, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020 , #03/04 , C.120-137


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн