Порошкова металургія

№ 01/02 2020 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.В.Дуднік, І.О.Марек, О.К.Рубан, В.П.Редько, М.І.Даниленко, С.А.Корній, Л.М.Мелах
ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД НАНОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ НА ОСНОВІ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ ZrO2
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
К.В.Баюл, Н.О.Солодка, О.Ю.Худяков, С.В.Ващенко
СПОСІБ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ БАНДАЖІВ ВАЛКОВОГО ПРЕСА
14
С.В.Завадюк, П.І.Лобода, Т.О.Соловйова, І.Ю.Троснікова, О.П.Карасевська
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СПІКАННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ІНЖЕКЦІЙНОГО ЛИТТЯ ПОРОШКУ
32

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.П.Красовський, Б.Д.Костюк, І.І.Габ, Н.О.Красовська, Т.В.Стецюк
ВПЛИВ МЕТАЛЕВИХ НАНОПОКРИТТІВ, ЩО НАНЕСЕНІ НА ОКСИД КРЕМНІЮ, НА ЗМОЧУВАННЯ ПРИПІЙНИМИ РОЗПЛАВАМИ
І. ЗМОЧУВАННЯ НАНОПОКРИТТІВ ІЗ Ti, Nb, Cr, V, Mo, НАНЕСЕНИХ НА SiO2, ПРИПІЙНИМИ РОЗПЛАВАМИ
42
Насер Ділмі, Насер-Еддін Бача, Абдеррахман Юнес
СТРУКТУРА І МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТІВ Fe60–xNix(ZnO)40, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ МЕХАНІЧНОГО ЛЕГУВАННЯ І ТЕРМІЧНО НАПИЛЕНИХ НА СТАЛЕВУ ПІДКЛАДКУ
51

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Ю.Г.Безимянний, Є.О.Козирацький, В.А.Назаренко, О.В.Талько
АКУСТИЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТОГО ТИТАНУ
64

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
О.П.Уманський, М.С.Стороженко, В.Б.Тарельник, О.Ю.Коваль, Ю.В.Губін, Н.В.Тарельник, Т.В.Курінна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ FeNiCrBSiC–MeB2 НА СТАЛІ
80
Ю.Ф.Луговський, К.Ю.Яковчук, А.В.Микитчик
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У ЗРАЗКАХ З ПОКРИТТЯМ
95
В.Б.Тарельник, О.П.Гапонова, О.М.Мисливченко, Б.О.Саржанов
СТВОРЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ
106

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.В.Уткін, А.А.Бондар, В.З.Кублій, Л.М.Капітанчук, І.Б.Тіхонова
ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА СИСТЕМИ Mo–Fe–B
121
В.С.Зенков, Л.М.Куліков
КІНЕТИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ АДСОРБЦІЇ–ДЕСОРБЦІЇ ПАРІВ ВОДИ НА МІКРОННИХ ПОРОШКАХ ШАРУВАТОГО ДИСУЛЬФІДУ МОЛІБДЕНУ
140

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Д.Курочкін, О.М.Романенко, В.В.Пух
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ РЕНТГЕНОФЛУОРЕЦЕНТНОМУ АНАЛІЗІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ ТИПУ AlCrFeCoNiCu
150