Конференції

Порошкова металургія

№ 09/10 2013 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Т.М.Останіна, В.М.Рудой, А.Б.Даринцева, А.О.Черетаєва, С.Л.Демаков, А.В.Патрушев
Вплив режиму поляризації на структурні властивості дендритних осадів цинку
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Л.Р.Вишняков
Композиційні порошково-сітчасті матеріали, отримані методом прокатки
15

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.В.Приседський, В.М.Погибко, В.С.Поліщук
Одержання і властивості наноструктурної металооксидної п"єзокераміки ЦТС
24

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
П.А.Вітязь, А.Ф.Ільющенко, В.М.Капцевич, Р.А.Кусін, І. М.Черняк
Сучасні процеси отримання двошарових фільтруючих матеріалів
36
А.Г.Косторнов, В.Ф.Горбань, О.І.Фущич, М.В.Карпець, Т.М.Чевичелова, О.Д.Костенко
Структура і механічні властивості композиційних матеріалів на основі титану і синтезованих при терті вторинних плівок
47
І.І.Булик, А.М.Тростянчин, П.Я.Лютий, В.В.Бурховецький
Особливості взаємодії з воднем розмеленого сплаву на основі SmCо5
56
Д.М.Бродніковський, М.І.Луговий, М.П.Бродніковський, †В.М.Слюняєв, М.М.Кузьменко, О.Д.Васильєв, С.О.Фірстов
Особливості отримання сплаву Ti-5,4% (мас.) Si методом порошкової металургії
II. Структура і міцність спеченого матеріалу
66
В.Мікуцкий, О.Смориго, Д.Щуревич, А.Марукович, А.Іллющенко, А.Гокхале, П.Наделла, В.Садиков, В.Усольцев
Отримання високопористих комірчастих композитних матеріалів "метал-карбід кремнію" спільним електролітичним осадженням на поліуретанові підкладки
74

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Н.В.Бошицька, І.О.Подчерняєва, †В.О.Лавренко, †І.В.Уварова, Д.В.Юречко
Функціональне комбіноване біопокриття на сплаві ВТ-6
82
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, М.І.Даниленко, М.В.Карпець, А. А.Андреев, О.С.Макаренко
Термостабільність надтвердих нітридних покриттів на основі багатокомпонентного високоентропійного сплаву системи Ti-V-Zr-Nb-Hf
93
А.Мязга, М.Конопка, М.Гізовська, М.Шафран
Отримання металокерамічних композитів Al2O3 - Ni методом гелевого лиття
103

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.С.Драненко, †В.О.Лавренко, В.М.Талаш, М.В.Кошелєв
Високотемпературне та електрохімічне окиснення тонких плівок NiSi та NiSi2
109
В. А.Мечник
Одержання композиційних матеріалів алмаз-(Fе-Cи-Nі-Sn) підвищеної зносостійкості
115

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
К.О.Гогаєв, В.І.Ульшин, В.С.Воропаєв
Порошкова технологія виготовлення елінварів типу 44НХТЮ
128
В. А.Довиденков, О. С.Зверева
Технологія виготовлення деталей складної форми шляхом формування і спікання композицій з порошків заліза, його оксидів і в‘яжучим
136

ОБМІН ДОСВІДОМ
А.І.Троцан, І.Л.Бродецький, В. В.Каверінський
Застосування дисперсних порошків тугоплавких карбідів і нітридів для модифікування залізовуглецевих сплавів
143
Е.Жак, Пітікор І.Ле, Л.Майє, К.Лоретт, Л.Шафро
З’єднання пластин карбіду кремнію компаундом на основі дисиліциду титану
151