Конференції

Порошкова металургія

№ 01/02 2013 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
С.М.Вайцехович, В.М.Михалевич, В.А.Краєвський
Теорія і технологія отримання виробів методами СВС-баротермії на основі моделювання процесів накопичення пошкоджень
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
М.С.Ковальченко
РЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ТИСКОМ
11
О.В.Хоменко, Р.В.Мінакова, Н.Д.Лесник
ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ Cr–Cu ПРИ РІДКОФАЗНОМУ СПІКАННІ
29

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
М.Д.Глинчук, Є.А.Єлісєєв, В.В.Хист, А.Н.Морозовська
ОКСИДНІ НАНОМАТЕРІАЛИ З ВЛАСТИВОСТЯМИ, ЯКІ ВІДСУТНІ В ОБ'ЄМНИХ ОКСИДАХ (ОГЛЯД АВТОРА)
43

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
М.П.Бродніковський, †А.А.Михайлов, П.В.Мазур, К.С.Чирик, А.В.Самелюк, М.С.Ткаченко, С.О.Фірстов
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИ СПІКАННІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe–Cr–C ІЗ ЗНИКАЮЧОЮ РІДКОЮ ФАЗОЮ
51
В.А.Маслюк, Р.В.Яковенко, О.А.Потажевська, А.А.Бондар
ПОРОШКОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ ТА ХРОМИСТІ КАРБІДОСТАЛІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Cr–Fe–C
60

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
†Ю.В.Мільман, О.Д.Нейков, А.І.Сірко, Н.П.Захарова, Г.І.Васильєва, А.О.Шаровський, Р.К.Іващенко, †В.Г.Тохтуєв, М.В.Семенов
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ТУГОПЛАВКИМИ РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ Al-5Zn-3Mg, ОТРИМАНИХ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
75
І.О.Подчерняєва, †В.О.Лавренко, А.Д.Панасюк, О.П.Уманський, І.П.Нешпор, А.Г.Довгаль
ФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНІ КЕРАМІКИ SiC-Al2O3-ZrO2 ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОКИСНЕННІ
87
П.Л.Скринський, А.І.Кузьмичев, В.І.Іващенко, Л.А.Іващенко, І.І.Тимофєєва, О.О.Бутенко, О.Ю.Хижун, Т.В.Томила, С.Н.Дуб
СТРУКТУРНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TiN/BCN-ПОКРИТТІВ
95
†В.Ю.Олікер, С.А.Абдурашитова, І.С.Марценюк, Є.Ф.Гречишкін, А.А.Бондаренко
МІКРОСТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ДЕТОНАЦІЙНИХ ТЕРМОБАРЬЕРНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ZrO2
107

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, †Л.М.Лопато, М.С.Глабай
ПРОЕКЦІЇ ПОВЕРХОНЬ ЛІКВІДУСУ ТА СОЛІДУСУ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Er2O3
115

ОБМІН ДОСВІДОМ
Л.О.Сосновський, Г.А.Баглюк, О.В.Власова
ОСОБЛИВОСТІ СПІКАННЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОЧНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ В КОНТЕЙНЕРІ З НЕПОВНОЮ ГЕРМЕТИЗАЦІЄЮ
129
С.В.Чаплянко
РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІБРОЛІТУ ЗЕРНИСТОЇ ПЕРИКЛАЗОШПІНЕЛЬНОЇ МАСИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛАВИЛЬНИХ ТИГЛІВ
139
Г.А.Баглюк, А.А.Мамонова, С.Г.Пятачук, Л.О.Сосновський
СТРУКТУРНІ І ФАЗОВІ ОСОБЛИВОСТІ БОРИДНИХ ПОКРИТТІВ НА СПЕЧЕНИХ ПОРОШКОВИХ СТАЛЯХ
144