Конференції

Порошкова металургія

№ 05/06 2013 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.Д.Нейков, Г.І.Васильєва, В.А.Жога, І.І.Одокієнко, †В.Г.Тохтуєв
ОСОБЛИВОСТІ СУШКИ ВОДОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
3
О.Н.Сизоненко, Г.А.Баглюк, Е.І.Тафтай, А.Д.Зайченко, Е.В.Липян, А.С.Торпаков, А.А.Жданов, Н.С.Присташ
ОСОБЛИВОСТІ ДИСПЕРГУВАННЯ І КАРБІДІЗАЦИІ ПОРОШКУ ТИТАНУ ПРИ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНІЙ ОБРОБЦІ
11
В.П.Рева, Д.В.Онищенко
ДИСПЕРГУВАННЯ МЕТАЛУ В ПРИСУТНОСТІ МЕХАНІЧНО ДЕСТРУКТОВАНОГО ПОЛІМЕРУ
19

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Анкан Ду, І Ян, І Цинь, Ган Ян
ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НАГРІВУ І ТЕМПЕРАТУРИ НА СПІКАННЯ ПОРОШКУ НЕІРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 316L ПРИ СПІЛЬНІЙ ДІЇ ПОЛІВ
29
Г.А.Баглюк, О.І.Хоменко
ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ЇХ ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ В ШТАМПІ З КОНУСОПОДІБНИМ КОМПЕНСАТОРОМ
41

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Р.А.Сергієнко, С.Кім, Є.Шибата, Ю.Хаясака, Т.Накамура
СТРУКТУРА НАНОЛИСТІВ ГРАФІТУ, СИНТЕЗОВАНИХ ПЛАЗМОВИМ РОЗРЯДОМ В РІДКОМУ ЕТАНОЛІ
50

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.А.Маслюк, А.А.Бондар, В.Б.Курась, М.І.Підопригора, В.М.Варченко
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПОЗИЦІЇ ЗАЛІЗО–ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ ФЕРОХРОМ
66

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
А.П.Патокін, В.Л.Капустін, Б.М.Широков, А.В.Шиян
ВПЛИВ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ХРОМУ, ВАНАДІЮ, Al2O3–Cr и Al2О3–V НА МІЦНІСТЬ ГРАНУЛ ДІОКСИДУ УРАНУ
75
Ю.Г.Ткаченко, Д.З.Юрченко, В.Ф.Бритун, Л.П.Ісаєва, В.Т.Варченко
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСОСТІЙКИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ В ЯКОСТІ АНОДА КАРБІДОТИТАНОВИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ
86

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа, К.А.Мелешевич, М.В.Карпець
БУДОВА СПЛАВІВ ТА ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Cr–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 50–100% (АТ.) Pt.
I. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ ТА ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ПРИ 1350 0C СИСТЕМИ Al–Cr–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 50–100% (ат.)Pt
97
А.Р.Копань, М.П.Горбачук, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, C.М.Кирієнко
ЕНТАЛЬПІЯ SmAlO3 В ІНТЕРВАЛІ 472–2252 К
115
В.А.Швець, О.Л.Семенова, †В.О.Лавренко, В.М.Талаш
ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОГО ОКИСЛЕННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ СИСТЕМИ Zr–Ni В ЛУЖНОМУ ЕЛЕКТРОЛІТІ ПІСЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ АТОМАРНИМ ВОДНЕМ В УМОВАХ КАТОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ
124
В.Г.Іванченко, В.А.Дехтяренко, Т.В.Прядко
ВОДНЕВОСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ НА ОСНОВІ ІНТЕРМЕТАЛІДУ (Ti, Zr)Mn2–x
129
†В.Ю.Олікер, О.М.Полярус, О.Г.Гавриленко, С.М.Чернега
ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА РОЗПОДІЛ ВНУТРІШНІХ НАПРУЖЕНЬ У ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ ІЗ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ WC–Co
134

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Б.М.Рудь, Є.Я.Тельников, А.К.Марчук, А.Г.Гончар, А.О.Рогозінська
ОДЕРЖАННЯ І СТРУКТУРА МАГНІТОРЕЗИСТИВНИХ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ДИСПЕРСНОГО Ni3B
142

ОБМІН ДОСВІДОМ
Т.Сафронова, В.Путляєв, М.Шехирев
РЕЗОРБУЮЧА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ ФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ
150