Конференції

Порошкова металургія

№ 07/08 2013 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.Н.Сизоненко, Н.А.Олєйник, Г.А.Петасюк, Г.Д.Ільницька, Г.А.Базалій, В.С.Шамраева, Є.І.Тафтай, А.С.Торпаков, А.Д.Зайченко, Е.В.Ліпян
Вплив електророзрядної обробки алмазних порошків на зміну їх фізико-механічних характеристик
3
І.І.Булик, А.М.Тростянчин, П.Я.Лютий
Вплив умов помелу у водні та вакуумної обробки на фазовий склад сплаву на основі SmCo5
9
Т.В.Копань, І.А.Селезнева, Хуторянська Н.В, В.С.Копань
Вплив водню на абсолютну термо-ЕРС порошків.
20

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
В.Ю.Дорофєєв, Ю.Г.Дорофєєв
Гаряче штампування порошкових заготовок: його сьогодні і завтра
27
О.Г.Кіркова, Л.Н.Ткаченко, А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн, М.Б.Штерн, О.П.Майданюк
Моделювання процесу волочіння порошкового дроту
37

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Г.А.Баглюк, С.Г.Напара-Волгіна, В.К.Кудь, †Л.М.Орлова, О.Д.Костенко
Зносостійкі порошкові матеріали системи Fe-Si-B-C з гетерофазною структурою
48
Д.М.Бродніковський, М.І.Луговий, М.П.Бродніковський, †В.М.Слюняєв, Л.Д.Кулак, О.Д.Васильєв, С.О.Фірстов
Особливості отримання сплаву Ti-5,4%(MAC.)Si методом порошкової металургії.
I.Моделювання формування часток порошку при відцентровому розпиленні.
58
M.Н.Свирид, Є.Вайс, Л.Б.Приймак, В.М.Бородій, А.Е.Якобчук
Підвищення експлуатаційних параметрів прецизійних пар тертя в магнітному полі
68
Х.Вішневська-Вейнерт
Тертя і знос пористих підшипників ковзання при високій температурі. Вплив твердого мастила з наночасток MoS2
77

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
В.І.Змій
Високотемпературні захисні покриття на вуглецевих матеріалах
85

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа, В.М.Верещака, А.В.Самелюк
Будова сплавів та діаграма фазових рівноваг потрійної системи Al-Cr-Pt в області складів 50-100% (ат.) Pt
II. Діаграма плавкості системи Al-Cr-Pt в області складів 50-100% (ат.) Pt
93
О.Л.Семенова, Ю.В.Кудрявцев, В.М.Петюх, О.С.Фомічов
Будова сплавів системи Rh—Sc—Ti по перетину 50% (ат.) Rh та в області складів близьких до нього
101
В.С.Судавцова, М.О.Шевченко, †В.В.Березуцький, М.І.Іванов
Термодинамічні властивості рідких сплавів системи Fe-Sc
115
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов, Н.А.Власенко, В.М.Караваєва
Розмірні ефекти при корозії тонких плівок сталі в лужному (NаOH) середовищі в магнітному полі
125

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛОВ
М.І.Пашечко, К.В.Дзєдзіц, М.Є.Барщ
Дослідження структури і властивостей зносостійких евтектичних покриттів системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr
131
†Г.Г.Гнесін
До історії зародження металургійних технологій в бронзовому столітті
140