Порошкова металургія

№ 03/04 2013 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.Л.Осипова, Д.Л.Осипов, А.М.Савельєв
Залежність напруги на ванні электроліза від структури порошків пмс11 і пмло, що кристалізуються на катодах опадів
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
К.О.Гогаєв, Г.Я.Калуцький, В.С.Воропаєв, А.С.Колпаков
Контактне напруження в осередку деформації і середній тиск при асиметричній прокатці металевих порошків
12
С.М.Вайцеховіч, В.М.Михалевич, В.А.Краєвський
Технологія виготовлення твердосплавних ріжучих пластин методом СВС-баротермії
20

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
О.Б.Згалат-Лозинський, В.Г.Колесніченко, М.В.Замула, Л.В.Соляник, В.В.Гарбуз, Л.О.Клочков, Н.В.Дубовицька, А.В.Рагуля
Термохімічна обробка нанопорошків тугоплавких сполук в мікрохвильовому полі
27

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
О.Д.Нейков, †О.І.Сірко, Н.П.Захарова, М.О.Єфімов, Г.І.Васильєва, А.О.Шаровський, А.В.Самелюк, В.А.Гончарук, Р.К.Іващенко
Вплив властивостей вихідних порошків на структуру і механічні характеристики сплаву Al-8Cr-1,5Fe, призначеного для роботи при підвищених температурах
36
Шишкіна Ю.А, Г.А.Баглюк, А.А.Мамонова, І.Б.Тихонова
Вплив вмісту вуглецю і алюмінію на формування структури порошкової лігатури системи Al-ti-C в процесі реакційного синтезу
48

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.М.Григорьєв, Т.В.Дубовик, М.Д.Бега, В.І.Субботін, А.О.Рогозінська, О.Д.Щербина, І.Л.Бережинський, А.А.Рогозинський
Фазовий склад та властивості гарячепресованих матеріалів системи AIN-BN
57
Д.В.Онищенко, В.П.Рева
Специфіка механохімічного синтезу карбіду титану із застосуванням різних вуглецевих агентів
63
І.О.Подчерняєва, Д.В.Юречко, В.М.Панашенко
Деякі тенденції в розробці зносостійких функціональних покриттів
75
О.П.Уманський, А.Г.Довгаль, В.І.Субботін, І.І.Тимофєєва, Т.В.Мосіна, О.М.Полярус
Вплив часу розмелу на структуру і зносостійкість керамічних матеріалів на основі SіС-Аl2O3
92
М.А.Зиновик, Зиновик Е.В
Вплив геометрії і мікроструктурної неоднорідності феритових елементів на форму петлі магнітного гістерезису
101

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, †Л.М.Лопато
ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ АІ2О3-НfO2-Еr2О3
109
Т.А.Веліканова, М.В.Карпець, В.В.Купрін
Стабільність структури типу α-Mn в швидкозагартованих сплавах системи Fe-Mо-Cr-C при високих температурах
118
О.С.Драненко, †В.О.Лавренко, В.М.Талаш
Корозійна стійкість плівок TiN у 3%-ному розчині NaCl
132

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
М.І.Гречанюк, Р.В.Мінакова, Г.Є.Копилова
Сучасний стан та перспективи застосування технології високошвидкісного електронно-променевого випаровування та наступної конденсації в вакуумі металів і неметалів для отримання матеріалів електричних контактів і електродів
139

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.В.Артамонов, А.О.Биков, П.О.Биков, В.П.Артамонов
Про вимір щільності утряски металевих порошків
151