Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2013 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХИМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Г.А.Прібитков, М.І.Вагнер, В.В.Коржова, Є.М.Коростелева, А.В.Гурских, І.А.Фірсіна
СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ТИТАН–КРЕМНІЙ, ТИТАН–СИЛІЦИД ТИТАНУ
3

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Ю.М.Солонін, А.В.Ненахов, А.Г.Косторнов, М.І.Даниленко, В.Ф.Горбань, М.В.Карпець
КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ФТОРОПЛАСТ–БАГАТОСТІННІ ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ: СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ І ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
12

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.В.Савич
ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ З ПОРОШКІВ ТИТАНУ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ
27
Р.В.Яковенко, В.А.Маслюк, А.А.Мамонова, А.Н.Грипачевський, Н.І.Денисенко
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КАРБІДУ ХРОМУ З МАТРИЦЕЮ ІЗ СТАЛІ Х13М2
42
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, Т.М.Чевичелова, О.Д.Костенко
СПІКАННЯ ПОРОШКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ Cu–Sn–P–MoS2 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 780 °С
51
І.О.Подчерняєва, А.Д.Панасюк, Д.В.Юречко, А.М.Парамонов
ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ СТАЛЕЙ КОМПОЗИЦІЙНОЮ КЕРАМІКОЮ
58

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
В.І.Змий, С.Г.Руденький, Н.Ф.Карцев, В.В.Кунченко, Ю.В.Кунченко, Є.В.Тимофеева
КОМПЛЕКСНІ ЕРОЗІЙНО-СТІЙКІ ГАЗОДИФУЗІЙНІ ПОКРИТТЯ НА СТАЛЯХ
67
Л.Майе, А.Гьюет, Петикор И.Ле, П.Вейсбекер
РОЗРОБКА С/С КОМПОЗИТІВ, ЗАСНОВАНА НА ПРОСОЧЕННІ ЗАГОТОВОК ВУГЛЕВОДНЕВИМ ПРЕКУРСОРОМ В НАДКРИТИЧНОМУ СТАНІ
74
І.Ю.Троснікова, П.І.Лобода, О.П.Карасєвська, О.І.Білий
ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ ПІД ЧАС КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ WC–W2C
80
К.Ях, К.Петшак, А.Вайлер, А.Стройни-Недза
ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ОКСИД АЛЮМІНІЯ–МІДЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЕРАМІЧНОЇ ЗАГОТІВКИ
87

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.В.Буланова, Ю.В.Фартушна, К.А.Мелешевич, А.В.Самелюк
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Ti–Dy–Al В ОБЛАСТІ Ti–TiAl–DyAl2–Dy ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ
95

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.А.Мечник
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАРЯЧОЇ ДОПРЕСОВКИ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ АЛМАЗ - (Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2)
123
Деке Чжан, Інбінь Цао, Жунцзюнь Лю, Чанжуй Чжан, Янань Цзяо, Чуньлей Янь
ВПЛИВ ПРОСТОРОВО-ЗШИТОЇ СТРУКТУРИ НА ТЕРМІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ КОМПОЗИТІВ PIP–Cf/SiC
138

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЗА КОРДОНОМ
†Л.І.Чернишев, Д.А.Левіна
ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ - ТРУДНОЩІ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
144