Термостабільність надтвердих нітридних покриттів на основі багатокомпонентного високоентропійного сплаву системи Ti-V-Zr-Nb-Hf

    
А. А.Андреев,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/893

Анотація

На базі високоентропійного багатокомпонентного однофазного сплаву, що містить 5 нітридоутворюючих елементів, методом вакуумно-дугового напилення із застосуванням імпульсної імплантації отримано нітридні покриття з високою твердістю (60,0—65,0 ГПа). Такі високі значення твердості властиві металам, що входять до складу еквіатомного сплаву тільки в наноструктурному стані. Досліджено фізико-механічні властивості покриттів, відпалених у діапазоні до 1200 °С. Встановлено, що покриття є твердими розчинами високоентропійного нітриду на базі кубічної ГЦК-гратки. Вакуумні покриття наслідують той самий тип ґратки, який зафіксовано у мішені (ОЦК). Формування типу ґратки високоентропійних вакуумних покриттів відбувається за механізмом, який спостерігається для литих сплавів. Період такої ґратки близький до періоду ґратки, розрахованого за правилом Вегарда.


БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ, ВАКУУМНО-ДУГОВЕ НАПИЛЕННЯ, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, НІТРИДНІ ПОКРИТТЯ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ