Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Термостабільність надтвердих нітридних покриттів на основі багатокомпонентного високоентропійного сплаву системи Ti-V-Zr-Nb-Hf

Фірстов С.О., Горбань В.Ф., Даниленко М.І., Карпець М.В., Андреев А. А., Макаренко О.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/893

На базі високоентропійного багатокомпонентного однофазного сплаву, що містить 5 нітридоутворюючих елементів, методом вакуумно-дугового напилення із застосуванням імпульсної імплантації отримано нітридні покриття з високою твердістю (60,0—65,0 ГПа). Такі високі значення твердості властиві металам, що входять до складу еквіатомного сплаву тільки в наноструктурному стані. Досліджено фізико-механічні властивості покриттів, відпалених у діапазоні до 1200 °С. Встановлено, що покриття є твердими розчинами високоентропійного нітриду на базі кубічної ГЦК-гратки. Вакуумні покриття наслідують той самий тип ґратки, який зафіксовано у мішені (ОЦК). Формування типу ґратки високоентропійних вакуумних покриттів відбувається за механізмом, який спостерігається для литих сплавів. Період такої ґратки близький до періоду ґратки, розрахованого за правилом Вегарда.


БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ, ВАКУУМНО-ДУГОВЕ НАПИЛЕННЯ, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, НІТРИДНІ ПОКРИТТЯ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013 , #09/10 , C.93-102


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн