Отримання високопористих комірчастих композитних матеріалів "метал-карбід кремнію" спільним електролітичним осадженням на поліуретанові підкладки

В.Мікуцкий,
 
О.Смориго,
 
Д.Щуревич,
 
А.Марукович,
 
А.Іллющенко,
 
А.Гокхале,
 
П.Наделла,
 
В.Садиков,
 
В.Усольцев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/891

Анотація

Високопористі комірчасті композити Ni-SiC і Cu-SiC отримано спільним осадженням на поліуретанові підкладки із застосуванням традиційних електролітів для осадження металів, що містять зважені наночастинки SiC. Метод забезпечив отримання високопористих комірчастих металоматричних композиційних матеріалів (ММК), при цьому вміст включень SiC в металевій матриці до 10% (мас.) можна регулювати шляхом зміни концентрації порошку SiC в електроліті. Вивчено вплив розміру пор (площі поверхні), а також складу електроліту на вміст включень SiC та градієнта щільності у високопористому композиті.


ВИСОКОПОРИСТИЙ КОМІРЧАСТИЙ МАТЕРІАЛ, ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ВІДОКРЕМЛЕННЯ РЕПЛІК, КАРБІД КРЕМНІЮ, СПІЛЬНЕ ОСАДЖЕННЯ, СТРУКТУРА ММК