Одержання і властивості наноструктурної металооксидної п"єзокераміки ЦТС

В.В.Приседський,
 
В.М.Погибко,
 
В.С.Поліщук
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/885

Анотація

Компактні керамічні зразки цирконату-титанату свинцю одержано спіканням нанокристалічного (dcp = 25 нм) порошку Pb(Zr0.52Ti0.48)03, синтезованого термічним розкладом оксалатного прекурсору. Знайдено умови формування нанопорошків, вивчена кінетика спікання, а також росту нанорозмірних кристалітів та утворюваних при їх консолідації більш великих утворень зерен. Консолідована з нанопорошків кераміка цирконату-титанату свинцю спікається при нижчих (на 300-350 °С) температурах і має вищі (на 25-45%) діелектричні та п"єзоелектричні властивості порівняно зі зразками, одержаними за традиційною керамічною технологією. При спіканні формується двохрівнева зеренна структура кераміки: нанорозмірні кристаліти, розділені малокутовими границями і генетично пов"язані з вихідними частинками нанокристалічного порошку, а також: розділені великокутовими границями крупніші мікрокристалічні зерна. Одержання кераміки цирконату-титанату свинцю з нанокристалічних порошків дозволяє контролювати розмір кристалітів у нанометровому діапазоні і, таким чином, зберігати наноструктурний характер консолідованого матеріалу.


ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, КОНСОЛІДАЦІЯ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, П"ЄЗОКЕРАМІКА, СПІКАННЯ, ЦИРКОНАТ-ТИТАНАТ СВИНЦЮ