Сучасні процеси отримання двошарових фільтруючих матеріалів

П.А.Вітязь,
 
А.Ф.Ільющенко,
 
В.М.Капцевич,
 
Р.А.Кусін,
 
І. М.Черняк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/886

Анотація

Описано розробки Інституту порошкової металургії НАН Білорусі в галузі створення двошарових проникних структур з товщиною фільтруючого шару 0,3-0,4 мм. Описані технології включають: спільне пресування грубодисперсного і нанесеного за допомогою в"яжучого на один з формоутворюючих елементів дрібнодисперсного порошків; активацію процесу спікання дискретних металевих волокон дрібнодисперсними порошковими частинками; використання агентів, що видаляються, при іонно-плазмовому напиленні покриттів на пористі порошкові підкладки; проведення самопоширювального високотемпературного синтезу в двошарових пористих структурах, утворених різнорідними металами; гранулювання пороутворювачем металевих частинок. Подано приклади виробів із розроблених матеріалів.


ГРАНУЛЮВАННЯ ПОРОУТВОРЮВАЧЕМ, ІОННО-ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, ПОРОШКОВО-ВОЛОКНОВІ МАТЕРІАЛИ, САМОПОШИРЮВАЛЬНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ, СПІЛЬНЕ ПРЕСУВАННЯ ДРІБНОДИСПЕРСНОГО І ГРУБОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКІВ, ФІЛЬТРУЮЧІ ДВОШАРОВІ МАТЕРІАЛИ