Отримання металокерамічних композитів Al2O3 - Ni методом гелевого лиття

А.Мязга,
 
М.Конопка,
 
М.Гізовська,
 
М.Шафран
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/894

Анотація

Головна мета виробництва металокерамічних композитів — підвищення тріщиностійкості крихкої керамічної матриці. Класичні методи порошкової металургії (зокрема, ізостатичне або одноосне пресування) не можуть забезпечити отримання виробів складної форми. Саме тому останнім часом у виробництві металокерамічних композитів широко застосовують колоїдні процеси. Для отримання композитів Al2O3 3% (об.) Ni використано метод гелевого лиття з наступним спіканням у відновлюючому середовищі. Промислові мономери 2-гідроксиетил-акрилат та N,N‘-метиленбі-сакриламід застосовано для зшивання структурної сітки. N,N,N‘N‘-тетраметилен-диамін (ТЕМЕД) використано як активатора, а персульфат амонію як ініціатора процесу полімеризації. Композитні суспензії отримано з порошків алюмінію (з частинками розміром 0,21 мкм) з додаванням 3% (від загального об‘єму; твердого наповнювача) двох порошків нікелю різної дисперсності (з частинками розміром ~10 і ~0,4 мкм). Описано реологічні властивості отриманих композитних суспензій. Також представлено властивості неспечених і спечених зразків. Виявлено, що присутність частинок нікелю значно впливає на процес полімеризації. Відносна густина матеріалу до та після спікання у кожному випадку перевищувала 57 і 97%, відповідно.


КОЛОЇДНІ ПРОЦЕСИ, КОМПОЗИТНА СУСПЕНЗІЯ, МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ КОМПОЗИТ, МЕТОД ГЕЛЕВОГО ЛИТТЯ, ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ, ПОРОШКИ АЛЮМІНИЮ ТА НІКЕЛЮ, РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ