Порошкова металургія

№ 05/06 2015 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Л.А.Крушинська, Г.М.Макаренко, А.В.Котко, †І.В.Уварова
ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ ПРИ АЗОТУВАННІ ДИСИЛІЦИДУ ВАНАДІЮ
3
П.Вишинська, М.Цекала
ПЕРЕВАГИ І СКЛАДНОСТІ ФОРМУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ПОРОШКІВ МЕТОДОМ IN SITU ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
10

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Шишкіна Ю.О, Г.А.Баглюк, А.А.Мамонова, Д.Г.Вербило
ВПЛИВ МЕТОДУ ЛЕГУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАРЯЧЕШТАМПОВАНИХ ПОРОШКОВИХ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Ti–C
20
К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Ю.М.Подрезов, Д.Г.Вербило, О.С.Коряк
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ ДЕФОРМАЦІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ АМг5
29

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Р.Д.Венгренович, Б.В.Іванський, І.І.Панько, І.І.Панько, М.О.Стасик, І.В.Фесів
СТАБІЛЬНІСТЬ НАНОКРИСТАЛІВ У 2D- ТА 3D-СИСТЕМАХ НА СТАДІЇ ОСТВАЛЬДІВСЬКОГО ДОЗРІВАННЯ
39

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.А.Маслюк, Я.А.Ситник, М.І.Підопригора, Р.В.Яковенко
ВПЛИВ ДОБАВОК ХРОМИСТИХ СТАЛЕЙ І БОРИДУ НІКЕЛЮ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАЛІЗО–ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ ФЕРОХРОМ ФХ800
52

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Вей Лі, Ю. Нінг, Джaн Чен, Юрінг Сан, Сонг Лі
ВПЛИВ ВМІСТУ КРЕМНІЮ НА МІКРОСТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ SICP/AL–SI, ОТРИМАНИХ НАПИЛЕННЯМ
60
І.В.Кудь, В.В.Пасічний, С.О.Остапенко, Л.І.Єременко, Л.С.Лиходід, Д.П.Зяткевич, †І.В.Уварова
ПОВЕДІНКА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ МоxCryТаzSi2 ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ РЕЖИМІ НАГРІВУ НА ПОВІТРІ
67
Ю.Г.Ткаченко, Д.З.Юрченко, В.Ф.Бритун, М.А.Васильківська, В.Т.Варченко
ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ ЗІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ КАРБІДІВ ТИТАНУ І ВОЛЬФРАМУ: КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ
73
Смоліна І, П.Жимчик, E.Хлебус, І.Іващенко, Т.Куржиновський
КОМПОЗИТНЕ ПОКРИТТЯ, НАНЕСЕНЕ НА ТИТАНОВУ ОСНОВУ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ПЛАКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОРОШКУ ЧИСТОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ
85

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Н.І.Усенко, М.О.Шевченко, Н.В.Котова, †В.В.Березуцький, М.І.Іванов, В.С.Судавцова
ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Co
92
†Ю.В.Найдіч, В.П.Красовський
ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОТЕРМІЧНОГО ЕФЕКТУ НА МІЖФАЗНІЙ МЕЖІ ПРИ ЗМОЧУВАННІ, ОДЕРЖАННІ КОМПОЗИТІВ І ПАЯННІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
101
†В.О.Лавренко, В.А.Швець, В.М.Талаш
КОРОЗІЯ КЕРАМІКИ СИСТЕМИ AlN–TiN У 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaCl
113
М.В.Карпець, О.М.Мисливченко, О.С.Макаренко, В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАЗ У ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВАХ СИСТЕМИ CrFeNiCuCoAlх
118

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун, А.І.Даниленко, В.В.Ярош
ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ УДАРНОМУ СТИСНЕННІ САЖІ У РІЗНИХ АМПУЛАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ
129

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
А.М.Буколов, Ю.А.Грибанов, І.В.Гурін, В.А.Гурін, Я.В.Кравцов
РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ НАГРІВАЧА ДЛЯ ВАКУУМНОЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
134

ОБМІН ДОСВІДОМ
О.Д.Нейков, О.Д.Нейков, Ю.В.Колесніченко, †В.Г.Тохтуєв
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СУШКИ ВОДОРОЗПИЛЮВАНИХ ПОРОШКІВ ЗАЛІЗА
142
К.Конопка
КОМПОЗИТИ З ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ З МЕТАЛЕВИМИ ЧАСТКАМИ У КЕРАМІЧНІЙ МАТРИЦІ
154