Конференції

Порошкова металургія

№ 07/08 2015 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун, В.В.Ярош, А.І.Даниленко
ВПЛИВ УМОВ УДАРНОГО СТИСНЕННЯ НА СИНТЕЗ КАРБІДУ КРЕМНІЮ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Ю Іншуй, Цзинь Цзиньчуань, Чзан Шуан, Ту Цзинхань, Ли Тинцзюй
ТРИШАРОВИЙ КОМПОЗИТ AL/AL–B4C, ОТРИМАНИЙ МЕТОДАМИ ЛИТТЯ І ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ
13

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.Доддаранені, Ічень Чжао, Фей Є, Р.Гаті, Г.Едін, М.С.Топрак
ПОЛІПШЕНА ЗДАТНІСТЬ НАНОКОМПОЗИТA НА ОСНОВІ ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З НАНОЧАСТКАМИ ОКСИДУ МІДІ ПОГЛИНАТИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОМУТАЦІЙНОМУ УСТАТКУВАННІ
21
Л.А.Крушинська, Г.М.Макаренко, †І.В.Уварова
ОТРИМАННЯ НАНОДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ НІТРИДІВ АЗОТУВАННЯМ ПРЕКУРСОРІВ
27
Цзянь-Лі Ма, Чжи-Фень Фу, Цзюань Гао, Сяо-Сень Чзан
ПРОСТИЙ СПОСІБ СИНТЕЗУВАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ПОРОШКІВ Li2TiO3 МЕТОДОМ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОМЕЛУ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ
37

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, Д.Г.Вербило, І.Ю.Окунь
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ НІХРОМУ Х20Н80, ОТРИМАНОГО З ПОРОШКУ УДАРНИМ СПІКАННЯМ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
44
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, Т.М.Чевичелова, В.Т.Варченко, О.Д.Костенко
ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ КОНТРТІЛА ТА ШВИДКОСТІ ЙОГО КОВЗАННЯ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРИ ТЕРТЯ (КМ Ті–Мо–Вn) – СТАЛЬ
59
В.А.Маслюк, Я.А.Ситник, І.І.Білик, В.Т.Варченко
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАПИЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРИТТЯ З (Ti, Zr)N НА ХРОМИСТИХ КАРБІДОСТАЛЯХ
69

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.В.Дуднік, Я.С.Тищенко, В.В.Цукренко, О.К.Рубан, В.П.Редько, В.М.Верещака
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ α-Al2O3
79
Сяньсюэ Лі, Тарек Одум-Вубах, Чжансюй Чень, Бінюнь Чжен, Цзяле Чуан
СИНТЕЗ, ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ТА СПІКАННЯ ПОРОШКІВ АЛЮМОІТРІЄВОГО ГРАНАТА МЕТОДОМ ПОДВІЙНОГО ГІДРОЛІЗУ
86

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.В.Буланова, Ю.В.Фартушна, К.А.Мелешевич, А.В.Самелюк
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Ti–Dy–Si В ОБЛАСТІ Ti–Ti5Si3–Dy5Si3–Dy
93
М.І.Іванов, †В.В.Березуцький, М.О.Шевченко, В.Г.Кудін, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ In–Ni
105
С.В.Слєпцов, А.А.Бондар, В.Т.Вітусевич, У.Хехт, Б.Халлстедт, В.М.Петюх, О.І.Довбенко, Т.Я.Великанова
СПІЛЬНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ MAX-ФАЗ У СИСТЕМІ Ti–Al–C
111
†В.О.Лавренко, В.П.Коновал, А.Д.Панасюк, О.П.Уманський
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ Aln–TiCrB2
I. КІНЕТИКА І МЕХАНІЗМ ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ ДО 1600 °С
124

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.Л.Борисова, І.І.Тимофєєва, М.А.Васильківська, А.Н.Бурлаченко, Т.В.Цимбалиста
ФАЗОВІ І СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОРОШКІВ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ СИСТЕМИ Fe–Al МЕТОДОМ МЕХАНОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ
135
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
МІЖФАЗНІ ГРАНИЦІ І ЕНЕРГІЇ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ В КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ І МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ЕВТЕКТИЧНИХ СИСТЕМАХ
144

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.І.Змій, С.Г.Руденький, Є.В.Тимофєєва, А.А.Корнєєв, В.В.Кунченко, Ю.В.Кунченко, Т.П.Рижова, М.Ю.Бредихін
КОМПЛЕКСНІ ЖАРОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ
151