ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАПИЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРИТТЯ З (Ti, Zr)N НА ХРОМИСТИХ КАРБІДОСТАЛЯХ

В.А.Маслюк,
 
Я.А.Ситник,
 
І.І.Білик,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1972

Анотація

Одержано покриття зі складного нітриду (Ti, Zr)N на хромистих карбідосталях Х13М2–30% (об.) Cr3C2 та Х17Н2–30% (об.) Cr3C2. Визначено оптимальні умови нанесення покриття. Досліджено вплив тривалості напилення на твердість, структуру, міцність зчеплення і зносостійкість отриманих покриттів при терті ковзанням (контртіло — сталь ШХ15). Встановлено, що відпал при температурах 900–1200 °С призводить до активної взаємодії елементів покриття й підкладки з утворенням перехідної зони. Виявлено, що найкращі механічні та триботехнічні характеристики мають покриття з (Ti, Zr)N, напилені при тиску азоту Р = 2 Па, дистанції d = 230 мм та часі напилення 30–40 хв.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІДОСТАЛЬ, НАПИЛЕННЯ, ПОКРИТТЯ, СКЛАДНИЙ НІТРИД, ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ