Порошкова металургія

№ 11/12 2015 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн, О.Г.Кіркова, Я.Ю.Бейгельзимер, Д.В.Павленко
АНАЛІЗ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК МЕТОДАМИ МОДИФІКОВАНИХ ТЕОРІЙ ПЛАСТИЧНОСТІ ПОРИСТИХ ТІЛ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
А.Циаз
МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ СПІКАННЯ СТАЛІ Cr–Mn В ПЕЧІ В ПОТОЦІ ВОДНЮ І ТЕХНІЧНОГО АЗОТУ
15

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
†В.І.Дибков, †В.І.Дибков, †В.І.Дибков
ТЕРМОХІМІЧНЕ БОРУВАННЯ СПЛАВУ Fe–5% Cr
27
Т.В.Лоскутова, С.С.Левашов, В.Г.Хижняк, І.С.Погребова
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ЖАРОСТІЙКІСТЬ СТАЛІ У8А З БАГАТОКОМПОНЕНТНИМИ ДИФУЗІЙНИМИ ПОКРИТТЯМИ СИСТЕМИ Ti–Cr–Al
43
С.Шарма, Р.К.Пандей, Р.К.Мішра, A.Діксіт
ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ І АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТЕРМІЧНО НАПИЛЕНОГО ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ З ДОДАВАННЯМ ДОБАВКИ La2O3
51

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
І.О.Подчерняєва, О.М.Григорьєв, Д.В.Юречко, О.М.Блощаневич, М.А.Васильківська
ГРАДІЄНТНЕ ЛАЗЕРНЕ ПОКРИТТЯ СИСТЕМИ Zrb2–MoSi2 НА ГРАФІТІ
59

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Л.С.Крикля, К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа, В.М.Петюх, Л.А.Дума, К.А.Мелешевич, А.В.Самелюк
БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf–Ru–Rh
II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ ТА ПОЛІТЕРМІЧНІ РОЗРІЗИ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Hf–HfRu–HfRh
68
А.Р.Копань, М.П.Горбачук, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко
КАЛОРИМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ La2Hf2O7 В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 57–302 К
81
М.І.Іванов, К.Ю.Пастушенко, В.Г.Кудін, †В.В.Березуцький, М.О.Шевченко, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Ce–In–Ni
90
О.А.Потажевська, А.А.Бондар, Л.А.Дума, В.Б.Соболєв, Т.Я.Великанова
СТРУКТУРА СПЛАВІВ СИСТЕМИ Nb–Mo–B В ОБЛАСТІ Nb–NbB–MoB–Mo ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ПЛАВЛЕННЯ–КРИСТАЛІЗАЦІЇ
100
В.Ф.Горбань, Р.А.Шагинян, М.О.Крапівка, С.О.Фірстов, М.І.Даниленко, І.В.Сердюк
НАДТВЕРДІ ВАКУУМНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ
114
Д.Г.Вербило
ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІКРОСФЕР НА СТИСК
121

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Р.А.Шкарбан, Я.С.Пересунко, О.П.Павлова, С.І.Сидоренко, А.Чік, Ю.Н.Макагон
ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ ФАЗОВОГО СКЛАДУ І ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК Co–Sb
130

ОБМІН ДОСВІДОМ
М.Озава, Х.Мацуі, С.Судзукі
ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТІВ Tio2/СЛЮДА ДЛЯ ФОТОКАТАЛІЗУ
139

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
СКЛО, ГЛАЗУРІ, ЕМАЛІ НА ПРОТЯЗІ ТИСЯЧОЛІТЬ
II. ГЛАЗУРІ ТА ЕМАЛІ
144