Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ЖАРОСТІЙКІСТЬ СТАЛІ У8А З БАГАТОКОМПОНЕНТНИМИ ДИФУЗІЙНИМИ ПОКРИТТЯМИ СИСТЕМИ Ti–Cr–Al

Лоскутова Т.В., Левашов С.С., Хижняк В.Г., Погребова І.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2066

Досліджено фазовий та хімічний склад, структуру та мікротвердість багатокомпонентних покриттів, отриманих титануванням і титаноалітуванням хромованої сталі У8А. Титанування та титаноалітування проводили за температури 1050 ºС протягом 4 год в порошкових сумішах з титану, алюмінію, інертної добавки та активаторів. Показано, що в результаті використання запропонованих методів насичення формуються багатошарові покриття: карбіди хрому й титану — після титанування; карбіди хрому й титану, інтерметаліди титану, алюмінію, хрому та заліза — після титаноалітування. На зовнішній стороні титаноалітованих покриттів виявлено значний вміст заліза, хрому, титану та алюмінію. Джерелом Fe та Cr може бути хромований шар на основі карбідів хрому. Показано, що мікротвердість багатошарових покриттів на основі карбідів хрому й титану становить 16–31,5 ГПа, а на основі карбідів хрому й титану та інтерметалідів ― 5,8–36 ГПа. Встановлено, що за температури 900 ºС жаростійкість хромотитаноалітованих покриттів на сталі У8А перевищує аналогічну величину для титанових, хромотитанових і хромових покриттів.


ДИФУЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ОКИСНЕННЯ, СТАЛЬ У8А, ТИТАНОАЛІТУВАННЯ, ТИТАНУВАННЯ, ХРОМУВАННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015 , #11/12 , C.43-50


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн