Конференції

МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ СПІКАННЯ СТАЛІ Cr–Mn В ПЕЧІ В ПОТОЦІ ВОДНЮ І ТЕХНІЧНОГО АЗОТУ

А.Циаз
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2064

Анотація

Спікання хромовмісних сталей повинно здійснюватися в сухих середовищах з низьким парціальним тиском кисню, таких як азотно-воднева суміш. Традиційне середовище ендогазу здатне навуглецьовувати основу сталі та одночасно, окиснювати легуючі елементи,наприклад, Cr і Mn, перешкоджаючи чистому спіканню. Сталь складу Fе–1,5% Mn–1,5% Cr–0,25% Mo–0,4% C була успішно спечена в потоці технічного азоту при контролі локального мікросередовища з використанням напівзамкненої комбінації контейнер/гетер/активатор. У цьому випадку необхідні реакції відновлення протікали в сухому мікросередовищі всередині та навколо зразків. Оскільки марганець більш подібний до кисню, ніж хром, то оксид хрому відновлюється виключно за рахунок вуглецю і марганцю в напівзакритому контейнері. Механічні властивості зразків, спечених в технічному азоті, істотно не відрізняються від зразків, спечених в сухому водні.


МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ СПІКАННЯ, ПОРОШКОВА СТАЛЬ CR–MN