Порошкова металургія

№ 09/10 2015 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
В.С.Бушкова, Б.К.Остафійчук
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРИТОВИХ ПОРОШКІВ ЗІ СТРУКТУРОЮ ШПІНЕЛІ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Д.В.Павленко, Я.Е.Бейгельзимер
ВИХОРИ В НЕКОМПАКТНИХ ЗАГОТОВКАХ ПРИ ДЕФОРМАЦІЇ ГВИНТОВОЮ ЕКСТРУЗІЄЮ
12

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.І.Райченко
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СПІКАННЯ ПОРИСТИХ ПОРОШКОВИХ КОМПАКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
23

НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Анне Зульфія, Панжи Маулана, Фадлі Роббі, М.Кирман, Агус Сукарто
ВПЛИВ ДОБАВОК Al2O3np І MG НА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТУ AL–ZR–CE, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ЛИТВА ПЕРЕМІШУВАННЯМ, ЯК АЛЮМІНІЄВОГО ПРОВІДНИКА
35

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Г.А.Баглюк, М.В.Марич, А.А.Мамонова, А.М.Грипачевський
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПРИ СПІКАННІ ПРЕСОВОК З БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ШИХТИ СИСТЕМИ Ti–Cr–Fe–Ni–Cu
46

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
†О.В.Шевченко, В.В.Лашнева, О.К.Рубан, В.В.Цукренко, О.В.Дуднік
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОЧИСТОГО НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ CeO2 І Y2O3 В ДІОКСИДІ ЦИРКОНІЮ
53
А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, М.С.Ковальченко, Я.І.Євич, І.Ю.Окунь
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕРМЕТАЛІДУ Ni3Al, СПЕЧЕНОГО У ВАКУУМІ ПІД ДІЄЮ УДАРУ
60

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Л.С.Крикля, К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа, В.М.Петюх, Л.А.Дума, Соболев В.Б
БУДОВА СПЛАВІВ ТА ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf-Ru-Rh
I. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ У ЧАСТКОВІЙ СИСТЕМІ Hf–HfRu–HfRh
80
О.Л.Семенова, В.М.Петюх, О.С.Фомічов
ДО БУДОВИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Со–Zr
98
М.І.Іванов, †В.В.Березуцький, М.О.Шевченко, П.М.Суботенко, В.Г.Кудін, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Ce–Ni
106
А.Д.Панасюк, В.П.Коновал, †В.О.Лавренко, О.П.Уманський, В.М.Верещака
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ AlN–TiCrB2 НА ПОВІТРІ
ii. СТРУКТУРА І ФАЗОВИЙ СКЛАД ОКСИДНИХ ШАРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ ПРИ ОКИСНЕННІ НА ПОВІТРІ ДО 1600 °З КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ AlN–TiCrB2
116

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, М.В.Карпець, Е.П.Печковський
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ ЕКВІАТОМНИХ СПЛАВІВ
126
І.І.Булик, В.В.Бурховецький
ЗМІНА МІКРОСТРУКТУРИ РОЗМЕЛЕНОГО СПЛАВУ НА ОСНОВІ SmCo5 ПІД ЧАС ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ У ВОДНІ ТА РЕКОМБІНУВАННЯ
134

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
СКЛО, ГЛАЗУРІ, ЕМАЛІ НА ПРОТЯЗІ ТИСЯЧОЛІТЬ
I. СКЛО
147

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЗА КОРДОНОМ
Д.А.Левіна, †Л.І.Чернишев
ОБЕРЕЖНИЙ ОПТИМІЗМ — ПОВІЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
157