ВПЛИВ ДОБАВОК Al2O3np І MG НА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТУ AL–ZR–CE, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ЛИТВА ПЕРЕМІШУВАННЯМ, ЯК АЛЮМІНІЄВОГО ПРОВІДНИКА

Анне Зульфія,
 
Панжи Маулана,
 
Фадлі Роббі,
 
М.Кирман,
 
Агус Сукарто
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1995

Анотація

Завдяки високій електропровідності та низькій промисловій вартості алюміній давно використовують як провідник у високовольтних мережах. Добавки нанорозмірніх керамічних частинок (Al2O3) і легуючих елементів (цирконію, церію та магнію) дозволяють поліпшити характеристики міцності алюмінію без суттєвого погіршення його електропровідності. В даній роботі вивчено електричні, механічні й фізичні властивості нанокомпозита Al–0,12% Zr–0,015% Ce, армованого різною об’ємною часткою (від 0,5 до 1,5%) наночастинок Al2O3, з добавками 3 та 5% (мас.) Mg. Композит отримано методом лиття перемішуванням. Лігатуру, яка складалася з легованого цирконієм та церієм алюмінію, було розплавлено, і в розплав за допомогою змішувача (при швидкості обертання 500 об/мин, температурі 850 °С у середовищі інертного газу) було введено Mg й армуючий компонент). Композити відлито у формі пластин для випробувань на розтяг. Встановлено, что міцність нанокомпозита з добавкою 3 і 5% (мас.) Mg є оптимальною при вмісті 1,0 та 1,2 % (об.) Al2O3np, відповідно. Більш високий вміст Mg сприяє отриманню нанокомпозитів с кращими характеристиками міцності й подовження. Виявлено, что добавка армуючого елемента погіршує електропровідність нанокомпозитів через появу ізолюючих частинок, а збільшення вмісту Mg спричинює подальше погіршення електропровідності. Коефіцієнт теплового розширения (КТР) може бути зменшено шляхом додавання більшої кількості Al2O3np. Однак більший вміст Mg зазвичай підвищує значення КТР нанокомпозитів. Дослідження мікроструктури показало, що, порівняно з неармованими сплавами, композити мають меншу зернистість і більшу пористість. 


ВИПРОБУВАННЯ НА РОЗТЯГ, ДОБАВКА, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ЛИТТЯ ПЕРЕМІШУВАННЯМ, ЛІГАТУРА, НАНОРОЗМІРНИЙ КОМПОЗИТ, ПОДОВЖЕННЯ