ВИХОРИ В НЕКОМПАКТНИХ ЗАГОТОВКАХ ПРИ ДЕФОРМАЦІЇ ГВИНТОВОЮ ЕКСТРУЗІЄЮ

Д.В.Павленко,
 
Я.Е.Бейгельзимер
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1993

Анотація

Проаналізовано причини і наслідки виникнення мультифрактальних вихорів у процесі інтенсивної пластичної деформації порошкових і пористих тіл методом гвинтової екструзії. Показано, що розвинений поровий простір у некомпактних заготовках спричинює виникнення самоподібних вихорів на різних масштабних рівнях. Встановлено, що мультифрактальні вихрові явища при простому зрушенні в процесі гвинтової екструзії обумовлюють відмінності у механізмах зміцнення компактних і некомпактних матеріалів. Значно збільшений, порівняно з концентричними лініями струму при деформації компактних матеріалів, інтегральний шлях деформації сприяє інтенсифікації процесів акомодації частинок суміші порошкових компонентів. Також вихори викликають інтенсивне перемішування і масоперенос як на мікро-, так і на макрорівні. Інтенсивний масоперенос приводить до хімічної та структурної гомогенізації, а також усуває пористість.


ВИХОР, ГВИНТОВА ЕКСТРУЗІЯ, ГОМОГЕНІЗАЦІЯ, МАСОПЕРЕНОС, НЕКОМПАКТНИЙ МАТЕРІАЛ, ПОРОШОК, УЩІЛЬНЕННЯ, ФРАКТАЛ