Конференції

Порошкова металургія

№ 01/02 2015 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
А.Г.Богачeва, Г.А.Баглюк, А.А.Мамонова, І.Б.Тихонова
ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ Tih2–Mn–Si–Fe–C ПРИ ТЕРМІЧНОМУ СИНТЕЗІ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ЛІГАТУРИ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
М.В.Замула, О.В.Дерев’янко, В.Г.Колесніченко, О.Б.Згалат-Лозинський, А.В.Рагуля
ОТРИМАННЯ ВИРОБІВ РІЗНОЇ ФОРМИ З ТУГОПЛАВКИХ З'ЄДНАНЬ НА ОСНОВІ Si3N4 МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ
12
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, Т.М.Чевичелова, М.В.Карпець, О.Ю.Коваль
ВЗАЄМОДІЯ СКЛАДОВИХ САМОЗМАЩУВАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО АНТИФРИКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 900 ТА 950 °С
21

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Б.М.Рудь, В.Є.Шелудько
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ НАНОСТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ГРАНУЛЬОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛІВКАХ ПРОВОДНИК–ДІЕЛЕКТРИК: РОЗРАХУНОК ТА АТОМНА СИЛОВА МІКРОСКОПІЯ
31
M.Махмоуді, М.Каванлоуеі, Х.Малекі-Гхалех
ВПЛИВ СКЛАДУ НА СТРУКТУРУ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ФЕРИТУ Li0.5SmXFe2.5–XO4
40

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Н.А.Долгов, І.В.Смирнов, А.В.Бесов
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І АДГЕЗІЙНОЇ МІЦНОСТІ ДВОШАРОВИХ ПОРОШКОВИХ ПЛАЗМОВО-НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ВИПРОБУВАННІ НА РОЗТЯГ
50
Н.Ю.Імбірович, М.Д.Клапків, В.М.Посувайло, О.Ю.Повстяной
ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДОКЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА МАГНІЄВИХ ТА ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ, СИНТЕЗОВАНИХ В ЕЛЕКТРОЛІТНІЙ ПЛАЗМІ
58
О.П.Уманський, О.М.Полярус, М.С.Українець, Л.М.Капітанчук
СТРУКТУРА ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПОКРИТТІВ З НИХ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ NiAl–CrB2
65

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.Б.Згалат-Лозинський
СТРУКТУРА КОМПОЗИТІВ Si3N4–Y2O3–Al2O3 І TiN–AlN, КОНСОЛІДОВАНИХ У МІКРОХВИЛЯХ (2,45 ГГц)
74
О.Є.Сич, Н.Д.Пінчук, В.П.Клименко, †І.В.Уварова, А.Б.Товстоног, Т.В.Томила, Я.І.Євич
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ Si-МОДИФІКОВАНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ
83
А.А.Адамовський, †А.В.Бочко, О.Д.Костенко, В.Т.Варченко
ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ БОРУ ПРИ СУХОМУ ТЕРТІ ОДНОІМЕННИХ ПАР
91

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.І.Іванов, †В.В.Березуцький, М.О.Шевченко, В.Г.Кудін, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ Al–Ce І Ce–Fe
99
†В.В.Скороход, В.П.Тітов, М.Є.Головкова, М.І.Філіппов
ВЗАЄМОДІЯ МОЛІБДЕНУ З РОЗПЛАВАМИ КОБАЛЬТ–ОЛОВО ТА КОБАЛЬТ–МІДЬ
115
Сунь Чуаньюй, Юй Ван
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЛІТУ НА ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТІВ, НАНЕСЕНИХ НА АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ МЕТОДОМ ПЛАЗМОВОГО АНОДНОГО ОКСИДУВАННЯ
124
†С.Ф.Корабльов, Д.С.Корабльов
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ НАНОСТРУКТУРОВАННОГО SіC В УМОВАХ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО НАГРІВУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ГІДРОТЕРМАЛЬНОЇ ОБРОБКИ РИСОВОГО ЛУШПІННЯ
I. НЕІЗОТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ
130
Бінь Ян, Хунцин Цзян, Цзиньгень Чжан, Бай Сюн Лю, Хан Ван
МІЖФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ У ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Cu–Se ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
141

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Т.А.Роік, A.П.Гавриш, П.А.Киричок, Ю.Ю.Вицюк
ВПЛИВ ВТОРИННИХ СТРУКТУР НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПІДШИПНИКІВ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН
146