ВПЛИВ ВТОРИННИХ СТРУКТУР НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПІДШИПНИКІВ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН

Т.А.Роік,
 
A.П.Гавриш,
 
П.А.Киричок,
 
Ю.Ю.Вицюк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1901

Анотація

Досліджено вплив режимів роботи нових композиційних підшипникових матеріалів на основі нікелю, легованого молібденом та вольфрамом, з домішками твердої змазки — фториду кальцію CaF2, на формування дисипативних вторинних структур (плівок тертя). Показано істотний вплив параметрів тертя на характер вторинних структур, відповідальних за рівень антифрикційних властивостей. Досліджено механізм зношування матеріалів за різних умов навантаження тертям. Показано, що у діапазоні швидкостей 800−1000 об/хв при навантаженні 6 МПа на повітрі формуються антизадирні плівки тертя зі згладженою мікрогеометрією рельєфу поверхонь контакту. Встановлено, що утворені плівки за даних режимів тертя забезпечують високі параметри зносостійкості підшипникових матеріалів на основі нікелю для ротаційних офсетних друкарських машин.


АНТИФРИКЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, АТТРАКТОР, БІФУРКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ, ВИСОКОШВИДКІСНІ ПІДШИПНИКИ, ДИСИПАТИВНІ ВТОРИННІ СТРУКТУРИ, НІКЕЛЬ, РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РОТАЦІЙНІ ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ, ТВЕРДЕ МАСТИЛО