Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ Si-МОДИФІКОВАНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ

Сич О.Є., Пінчук Н.Д., Клименко В.П., Уварова І.В., Товстоног А.Б., Томила Т.В., Євич Я.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1893

Показано можливість отримання Si-модифікованої кераміки на основі біогенного гідроксиапатиту. Встановлено, що введення гідрогелю метилкремнієвої кислоти у кількості 2 та 5% (мас.) в перерахунку на кремній з подальшим спіканням при 600 °С на порядок збільшує питому поверхню матеріалу - від 6,1 до 59,8 м2/г. Пористість отриманої кераміки зростає від 43,0 до 62,3% зі збільшенням вмісту модифікуючої добавки до 5% (мас.), при цьому міцність на стиск складає 27–33 МПа. Встановлено також, що модифікуюча добавка впливає на структуру, зменшуючи мінімальний розмір зерна в матеріалі від 0,65 до 0,1 мкм.


БІОМАТЕРІАЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ДІОКСИД КРЕМНІЮ, ПИТОМА ПОВЕРХНЯ, СТРУКТУРА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015 , #01/02 , C.83-90


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн