Конференції

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ Si-МОДИФІКОВАНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ

  
В.П.Клименко,
 
І.В.Уварова,
 
А.Б.Товстоног,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1893

Анотація

Показано можливість отримання Si-модифікованої кераміки на основі біогенного гідроксиапатиту. Встановлено, що введення гідрогелю метилкремнієвої кислоти у кількості 2 та 5% (мас.) в перерахунку на кремній з подальшим спіканням при 600 °С на порядок збільшує питому поверхню матеріалу - від 6,1 до 59,8 м2/г. Пористість отриманої кераміки зростає від 43,0 до 62,3% зі збільшенням вмісту модифікуючої добавки до 5% (мас.), при цьому міцність на стиск складає 27–33 МПа. Встановлено також, що модифікуюча добавка впливає на структуру, зменшуючи мінімальний розмір зерна в матеріалі від 0,65 до 0,1 мкм.


БІОМАТЕРІАЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ДІОКСИД КРЕМНІЮ, ПИТОМА ПОВЕРХНЯ, СТРУКТУРА