Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

МІЖФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ У ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Cu–Se ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Бінь Ян, Хунцин Цзян, Цзиньгень Чжан, Бай Сюн Лю, Хан Ван


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1900

На прикладі дифузійної пари Cu–Se вивчено міжфазну взаємодію між Cu і Se при температурах 150 і 200 °C. Для дослідження термічно оброблених дифузійних пар застосовано методи енергодисперсійної спектроскопії у поєднанні з растровою електронною мікроскопією, рентгеноструктурного аналізу та просвітлювальної електронної мікроскопії. Встановлено, що у граничному шарі формуються різні інтерметалічні сполуки: CuSe2 при температурі 150 °C, а також Cu2Se і CuSe2 при 200 °C. Кінетика росту інтерметалічних сполук керується параболічним законом. Визначено час інкубації для інтерметалічних сполук. Розглянуто формування інтерметалічних сполук та їх роль у створенні нових шаруватих композитів із латуні.


ДИФУЗІЙНА ПАРА, МІДЬ, МІЖФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ, СЕЛЕН, ШАРИ СПОЛУКИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015 , #01/02 , C.141-145


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн