Порошкова металургія

№ 03/04 2015 рік

Зміст


ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
Г.А.Баглюк, В.С.Куріхін, О.І.Хоменко, І.С.Козаченко
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ ПРЕСУВАННІ ПОРОШКІВ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Г.Зіолковський, П.Жимчик, Б.Дибала, E.Хлебуc, А.Павлак
Характеристики підкладок імплантатів, виготовлених адитивною обробкою
12

CПЕЧЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
І.О.Подчерняєва, С.О.Клименко, В.М.Бересньов, В.М.Панашенко, І.Н.Торяник, С.Ан.Клименко, М.Ю.Копійкина
ФОРМУВАННЯ ТРИБОПЛІВКИ У ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ МАГНЕТРОННОГО ПОКРИТТЯ СИСТЕМИ Al–Ti–Cr–N–B НА НІТРИДІ БОРУ В УМОВАХ ТОЧІННЯ ЗАГАРТОВАНОЇ СТАЛІ
17
О.В.Кириченко, В.М.Клименко, І.В.Шаповал, І.К.Валєєва
ФІЛЬТРУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ТОНКИХ ВОЛОКОН КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛІ
32
І.Гунес, Т.Уйгуноглу, М.Ердоган
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СПІКАННЯ НА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ЧИСТОГО МАГНІЮ
38

ТУГОПЛАВКИЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Є.М.Бродніковський
МАТЕРІАЛИ АНОДУ КЕРАМІЧНОЇ ПАЛИВНОЇ КОМІРКИ
49
О.Є.Сич, Н.Д.Пінчук, В.В.Пасічний, С.О.Остапенко, Г.Б.Товстоног, А.В.Котлярчук, Я.І.Євич
КЕРАМІКА НА ОСНОВІ МОНЕТИТУ ТА НАНОДИСПЕРСНОГО ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ: СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ
59
Я.Г.Тимошенко, М.П.Гадзира
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ ЗА УЧАСТЮ ПРОДУКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДУ ЗАЛІЗА НАНОРОЗМІРНИМ НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИМ КАРБІДОМ КРЕМНІЮ
70
Т.В.Мосіна, І.П.Нешпор, О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, В.В.Пасічний, Г.О.Фролов, О.В.Коротеєв
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ ПІД ВПЛИВОМ КОНЦЕНТРОВАНОГО СОНЯЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ
77

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.І.Іванов, †В.В.Березуцький, М.О.Шевченко, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Ce–In
84
О.В.Дуров, Т.В.Сидоренко, †Ю.В.Найдіч
ВПЛИВ ПРОПУСКАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ СКРІЗЬ МІЖФАЗНУ ПОВЕРХНЮ НА ЗМОЧУВАННЯ ZrO2-КЕРАМІКИ РОЗПЛАВОМ СРІБЛО–МІДЬ–КИСЕНЬ НА ПОВІТРІ
92
А.Г.Гончар, Б.М.Рудь, М.І.Сіман, Є.Я.Тельников, А.О.Рогозінська, Л.І.Фіялка, О.К.Марчук
ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ СТРУМОПІДВОДЯЩИХ КОНТАКТІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ОЛОВА
96
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ БОРИДУ І КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
105
†С.Ф.Корабльов, Д.С.Корабльов
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО SіС В УМОВАХ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО НАГРІВУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ГІДРОТЕРМАЛЬНОЇ ОБРОБКИ РИСОВОГО ЛУШПІННЯ
II. ОДЕРЖАННЯ SіC БЕЗ ДОМІШКИ ВУГЛЕЦЮ
111

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Ю.В.Вербовицький, Р.В.Денис, В.В.Штендер, І.Ю.Завалій
ФАЗОВО-СТРУКТУРНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ La2MgNi9
117

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.А.Маслюк, В.Я.Науменко, В.І.Івченко, М.І.Подопригора
ЗНОСО-КОРОЗІЙНОСТІЙКІ КАРБІДОХРОМОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ КХНФ15 І КХНФ28, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ КЛАПАНІВ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИННИХ НАСОСІВ
126

ОБМІН ДОСВІДОМ
О.Ю.Повстяной, В.А.Сичук, А.Макмиллан, В.Д.Рудь, О.В.Заболотний
МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ МІКРОСТРУКТУРИ СОПЕЛ ДЛЯ ПІСКОСТРУМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ, ЯКІ ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
136

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
ВУГЛЕЦЬ В НЕОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ: ВІД ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ ДО ГРАФЕНУ
144