ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ БОРИДУ І КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1924

Анотація

За допомогою квазігармонічного наближення обчислено теоретичну міцність боридів LaB6, МеB2 та системи LaB6–TiB2 евтектичного складу при одновісних деформаціях в інтервалі температур від 0 до 2750 К. Встановлено, що характерна для LaB6 лінійна залежність міцності від температури порушується в інтервалі температур 1300–2200 К. Показано, що підвищення температур призводить до збільшення теоретичної міцності. Така ж залежність характерна і для систем LaB6–MeB2 (Me ― Ti, Zr, Hf) з вмістом 0,7% (мол.) LaB6.


БОРИДИ, ЕВТЕКТИКА, ОДНОВІСНА ДЕФОРМАЦІЯ, ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ, ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ