ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ Al–Ce І Ce–Fe

 
В.В.Березуцький,
 
М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1896

Анотація

Ентальпії змішування рідких сплавів подвійних систем Al–Ce (при 1540 K в інтервалі концентрацій 0,7 < xCe < 1) і Ce–Fe (при 1830 K у повному концентраційному інтервалі) визначено методом калориметрії. Термодинамічні властивості рідких сплавів розраховані у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеального асоційованого розчину. Термодинамічні активності компонентів подвійних розплавів Al–Ce проявляють значні, а Ce–Fe — слабкі від’ємні відхилення від ідеальної поведінки; ентальпії змішування вказують на екзотермічні ефекти. Мінімуми ентальпій змішування складають –45,8 ± 2,2 кДж/моль при xCe = 0,37 для розплавів Al–Ce (1870 K) та –1,0 кДж/моль при xCe = 0,36 (Ce–Fe, 1830 K).


АКТИВНОСТІ, АЛЮМІНІЙ, ЕНТАЛЬПІЇ, ЗАЛІЗО, КАЛОРИМЕТРІЯ, РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЦЕРІЙ