ПОЛІПШЕНА ЗДАТНІСТЬ НАНОКОМПОЗИТA НА ОСНОВІ ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З НАНОЧАСТКАМИ ОКСИДУ МІДІ ПОГЛИНАТИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОМУТАЦІЙНОМУ УСТАТКУВАННІ

В.Доддаранені,
 
Ічень Чжао,
 
Фей Є,
 
Р.Гаті,
 
Г.Едін,
 
М.С.Топрак
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1967

Анотація

Нанокомпозити на основі полімеру, що поглинає випромінювання, становлять інтерес для різноманітного використання, в тому числі у виробництві вимикачів, вікон із захистом від ультрафіолетових променів, контактних лінз та окулярів. Такі нанокомпозити можуть бути виготовлені шляхом інкорпорування наночастинок, що поглинають випромінювання, у полімерну матрицю шляхом прямої полімеризації. У даній роботі вивчено синтез поверхнево-модифікованих олеїновою кислотою сферичних наночастинок оксиду міді розміром 5–6 нм та можливість за їх допомогою покращити властивості полімерної матриці (поліметилметакрилат) поглинати ультрафіолетове випромінювання. Розглянуто синтез сферичних наночастинок CuO, модифікацію їх поверхні з використанням олеїнової кислоти, розподіл наночастинок CuO з різною концентрацією в поліметилметакрилаті та поглинальні властивості нанокомпозита. Отримано два різні нанокомпозити з різною концентрацією наночастинок CuO. Для дослідження застосовано методи рентгеноструктурного аналізу, трансмісійної електронної мікроскопії і інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є. Краї смуги ультрафіолетового поглинання оцінювали за допомогою спектрометричного аналізу у видимій та ультрафіолетовій областях спектру. Результати показали, що поглинальна властивість нанокомпозитів з більшою концентрацією наночастинок CuO вища, ніж у поліметилметакрилату, а край смуги поглинання змістився в довгохвильову область, тобто від 271 до 281 нм. Здатність отриманих нанокомпозитів поглинати широкий спектр випромінювання від мідних дугових розрядів з високою енергією дає можливість використовувати їх у вимикачах струму.


ВИМИКАЧ, НАНОЧАСТИНКА, ОКСИД МІДІ, ПОГЛИНАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ, ПОЛІМЕРНИЙ НАНОКОМПОЗИТ