Конференції

ПЕРЕВАГИ І СКЛАДНОСТІ ФОРМУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ПОРОШКІВ МЕТОДОМ IN SITU ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

П.Вишинська,
 
М.Цекала
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1940

Анотація

Представлено окремі аспекти формування керамічних порошків з використанням методів in situ полімеризації. Розглянуто оптимізацію складу керамічних суспензій, запобігання пригнічення кисню і аналіз газів, що виділяються в атмосферу в процесі вигорання органічних речовин. Досліджено оксиди алюмінію та цирконію, отримані методом гелєвого та гелєво-стрічкового лиття. Встановлено, що найбільшу складність у формуванні заготoвки вищевказаними методами становить досягнення її однорідності, високої механічної міцності та/або пружності з використанням малотоксичних органічних речовин. Заготовки і спечені зразки оксиду цирконію досліджено за допомогою реологічних вимірів, які дозволяють визначити час очікування реакції полімеризації, методами диференційно-термічного та термографічного аналізів в поєднанні з мас-спектрометрією, а також методом растрової електронної мікроскопії.


ГЕЛЕВЕ ЛИТТЯ, ОКСИД ЦИРКОНІЮ, ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ, РАСТРОВА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, РЕОЛОГІЯ