Конференції

ВПЛИВ ВМІСТУ КРЕМНІЮ НА МІКРОСТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ SICP/AL–SI, ОТРИМАНИХ НАПИЛЕННЯМ

Вей Лі,
 
Ю. Нінг,
 
Джaн Чен,
 
Юрінг Сан,
 
Сонг Лі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1945

Анотація

Досліджено вплив вмісту кремнію на мікроструктуру та механічні властивості композитів SiCp/(1–x)Al–xSi (x = 7, 13 и 20% (мас.)), отриманих шляхом напилення. Встановлено, що середній розмір частинок евтектичного й вихідного кремнію у композиційному матеріалі з вмістом 20% Si (3,44 і 7,85 мкм) більший, ніж у композитах з 13% Si (2,51 і 5,85 мкм), або 7% Si (1,95 і 0 мкм). Зі збільшенням вмісту кремнію об’ємна частка фаз вихідного й евтектичного кремнію у композитах збільшується, а середня відстань між частинками вихідного й евтектичного Si зменшується. Результати випробування на розтяг показали, що напилений композит з вищим вмістом Si має підвищені значення модулю пружності, границі текучості та границі міцності на розтяг, але менше відносне подовження при розриві. У всіх трьох композитах спостерігались розрив зв’язку частинка SiC–матриця та декогезія Si, тоді як розтріскування частинок вихідного Si переважало у композитах з вмістом 13 і 20% Si. Фрактографія виявила тенденцію до підвищення крихкості та розтріскування частинок вихідного Si зі збільшенням вмісту кремнію.


КОМПОЗИТИ, МІКРОСТРУКТУРА, НАПИЛЕННЯ, РУЙНУВАННЯ