Конференції

РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ НАГРІВАЧА ДЛЯ ВАКУУМНОЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

А.М.Буколов,
 
Ю.А.Грибанов,
 
І.В.Гурін,
 
В.А.Гурін,
 
Я.В.Кравцов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1954

Анотація

Описано методику виготовлення високотемпературного нагрівального блоку, який використовується для вакуумної обробки матеріалів. У якості наповнювача матеріала нагрівача був використаний порошок графіту ГСП-50, а в якості в’яжуючого компонента — цукор. Наповнювач та в’яжуче брали у співвідношенні 6 : 1. Для виготовлення нагрівача використовували паперову трубчаcту форму, що дозволяло формувати заготовку у вигляді труби. Паперову форму заповнювали сумішшю графіту з цукром та ущільнювали на вібростенді до густини ρ = 1,185 г/см3. Ущільнену невипалену заготовку поміщали в установку піролізу для випалу при 900 °С протягом 6 год. Карбонізовану заготовку доущільнювали в установці піролізу при температурі 970 °С протягом 48 год до густини ρ = 1,175 г/см3. Отриманий таким чином нагрівальний блок з вуглець-вуглецевого матеріалу дозволяє скоротити на порядок час виготовлення нагрівача, зменшити споживання електроенергії, природного газу, вуглеграфітових матеріалів і значно збільшити термін експлуатації нагрівача. Цей метод може бути застосований для виготовлення не лише нагрівальних блоків, а й інших виробів, що мають форму порожнистого циліндрa і використовуються в атомній, авіаційній та космічній галузях виробництва.


ВУГЛЕЦЕВІ МАТЕРІАЛИ, ГАЗОФАЗНЕ УЩІЛЬНЕННЯ, КАРБОНІЗАЦІЯ, НАГРІВАЧ, ПІРОВУГЛЕЦЬ, ПІРОЛІЗ