Порошкова металургія

№ 05/06 2008 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
А.В.ЛЮШИНСЬКИЙ
ПОДВІЙНІ СУМІШІ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ МЕТАЛІВ: ОТРИМАННЯ, ПРОКАТКА, СПІКАННЯ. I. ПРО ТЕРМІЧНЕ РОЗКЛАДАННЯ ПОДВІЙНИХ СУМІШЕЙ ФОРМІАТІВ МЕТАЛІВ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
М.С.Ковальченко, Л.Ф.Очкас
МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ ДИНАМІКИ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК МЕДІ І ЗАЛІЗА ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ГАРЯЧОМУ ПРЕСУВАННІ
13
С.Ю.ПРИЛИПКО, В. М.ТИМЧЕНКО, Г.Я.АКИМОВ, В.І.ТКАЧ
ВПЛИВ ХОЛОДНОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ НА СИНТЕЗ І РОЗМІР ЧАСТОК МАНГАНАТУ ЛАНТАНУ
26
І.І.Іванова, Ю.М.Подрезов, Н.А.Крилова, В.І.Даниленко, О.М.Демидик, В.А.Барабаш
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНУ, СПЕЧЕНОГО З ЙОГО ГІДРИДУ
29

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХИМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
В.І.Ніженко, В.Я.Петрищев, †В.В.Скороход
КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙ Мо-Ni-Sn ПРИ РІДКОФАЗОВОМУ СПІКАННІ
31

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
А.Г.Косторнов, О.В.Кириченко, М.П.Бродніковський, Ю.О.Гуслієнко, В.М.Клименко
ВИСОКОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ З ВОЛОКОН ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ: ОТРИМАННЯ, СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
39
Л. А.РЯБІЧЕВА, Ю. Н.НИКИТИН
ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО АНТИФРИКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МЕДІ
44
E.ALIZADEH
FACTORS INFLUENCING THE MACHINABILITY OF SINTERED STEELS
51

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.І.Толочин, А.В.Лаптєв, М.Є.Головкова, М.С.Ковальченко
Ультрадрібнозернистий висококобальтовий твердий сплав ВК40 II. Зв"язок механічних властивостей із структурою
66
І.О.Подчерняєва, О.В.Степанова, А.Д.Панасюк, †І.В.Уварова, Д.І.Юречко
Особливості глобулярної структури електроіскрових покриттів на сплаві ВК8
77
†О.В.Паустовський, Б.М.Рудь, В.Є.Шелудько, Є.Я.Тельников, В.В.Кременецкий, П.С.Смертенко, І.В.Захарченко, А.О.Рогозінська
ЛАЗЕРНА ОБРОБКА РЕЗИСТИВНИХ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ LaB6
84

ФИЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.М.Лакиза, †Л.М.Лопато, З.О.ЗАЙЦЕВА
ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ АL2О3-ZrO2-Yb2О3. II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ ДІАГРАМИ СТАНУ
95
М.А.Турчанін, П.Г.Агравал, А.Р.Абдулов
Термодинамічний опис системи CU-TI-ZR. I. Система CU-TI
102
С.П.ГОРДІЄНКО, С.Г.HAПAPA-ВОЛГИНА, В.А.Маслюк
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РІВНОВАЖНИХ СКЛАДІВ ПАРОГАЗОВИХ ФАЗ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОДЕРЖАННІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА І КОБАЛЬТУ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ З ТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ. I. РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СУМІШАХ ЗАЛ
121

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Вдовиченко, Ю.М.Подрезов, †В.В.Скороход
Дослідження еволюції міжчасткових кордонів у високощільних пресуваннях із залізного порошку методом механічної резонансної спектроскопії
128

ЮВІЛЕЇ, ДАТИ
В.П.Каташинський
ГЛІБ АНДРІЙОВИЧ ВИНОГРАДОВ (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).
138