Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ ХОЛОДНОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ НА СИНТЕЗ І РОЗМІР ЧАСТОК МАНГАНАТУ ЛАНТАНУ

ПРИЛИПКО С.Ю., ТИМЧЕНКО В. М., АКИМОВ Г.Я., ТКАЧ В.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/727

Методами рентгенівського фазового і термогравіметричного аналізів вивчено вплив температури і тиску холодного ізостатичного пресування на процеси синтезу і росту кристалітів манганату лантану. Об"єктом дослідження були отримані методом сумісного осадження зразки La0,7Мn1,303±Δ, котрі перед синтезом пресували при різному тиску. Встановлено, що пресування прискорює процес синтезу, знижує його температуру и стримує ріст кристалітів. Отримані результати свідчать про перс¬пективність застосування холодного ізостатичного пресування для отримання нано-кристалічних манганатів.


ВИСОКІ ГІДРОСТАТИЧНІ ТИСКИ, КЕРАМІКА, КИСНЕВА НЕСТЕХІОМЕТРІЯ, МАНГАНАТ ЛАНТАНУ, НАНОТЕХНОЛОГІІЇ, СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ХОЛОДНЕ ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #05/06 , C.26-30


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн