Конференції

ВПЛИВ ХОЛОДНОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ НА СИНТЕЗ І РОЗМІР ЧАСТОК МАНГАНАТУ ЛАНТАНУ

С.Ю.ПРИЛИПКО,
 
В. М.ТИМЧЕНКО,
 
Г.Я.АКИМОВ,
 
В.І.ТКАЧ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/727

Анотація

Методами рентгенівського фазового і термогравіметричного аналізів вивчено вплив температури і тиску холодного ізостатичного пресування на процеси синтезу і росту кристалітів манганату лантану. Об"єктом дослідження були отримані методом сумісного осадження зразки La0,7Мn1,303±Δ, котрі перед синтезом пресували при різному тиску. Встановлено, що пресування прискорює процес синтезу, знижує його температуру и стримує ріст кристалітів. Отримані результати свідчать про перс¬пективність застосування холодного ізостатичного пресування для отримання нано-кристалічних манганатів.


ВИСОКІ ГІДРОСТАТИЧНІ ТИСКИ, КЕРАМІКА, КИСНЕВА НЕСТЕХІОМЕТРІЯ, МАНГАНАТ ЛАНТАНУ, НАНОТЕХНОЛОГІІЇ, СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ХОЛОДНЕ ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ