Конференції

Порошкова металургія

№ 03/04 2008 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Л.А.Крушинська, Г.М.Макаренко, В.Б.ФЕДОРУС, В.Ю.Мацера, Д.П.Зяткевич, Д.П.Зяткевич, А. В.ЯКОВЛЄВ
ВПЛИВ МЕХАНОАКТИВАЦІЇ НА ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ SI3N4-SIC
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХИМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
В.І.Ніженко, В.Я.Петрищев, †В.В.Скороход
ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ РІДКОЇ ФАЗИ НА УЩІЛЬНЕННЯ ПРИ СПІКАННІ ПСЕВДОСПЛАВІВ ВОЛЬФРАМ-МІДЬ І МОЛІБДЕН-МІДЬ
11

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
А.Г.Косторнов, О.В.Кириченко, М.П.Бродніковський, В.М.Клименко
Отримання високопористих матеріалів з волокон вуглецевих сталей і їх механічні властивості
21

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛ
О.І.Толочин, А.В.Лаптєв, М.Є.Головкова, М.С.Ковальченко
Ультрадрібнозернистий висококобальтовий твердий сплав ВК40. I. Структура і властивості сплаву
27
М.С.Ковальченко, Ю.Г.Ткаченко, В.Ф.Бритун, Г.А.Бовкун, Д.З.Юрченко, А.О.Рогозінська
СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ І ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ ALN-MOSI2 І ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ЇХ ОСНОВІ
37
†Ю.В.Найдіч, О.О.Бугайов, А.А.Адамовський, В.О.Євдокимов, В.П.Уманський, Н.С.Зюкин
Алмазо-твердосплавний макрокомпозитний матеріал. Розробка, використання
46
Н.Радек, E.Wajs, †М.В.Лучка
THE WC-CO ELECTROSPARK ALLOYING COATINGS MODIFIED BY LASER TREATMENT
54

ФИЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.М.Лакиза, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ А1203- Zr02- Yb203. I. IЗOТEPМIЧНI ПEPEPIЗИ ДIАГРАМИ СТАНУ ПРИ 1250 ТА 1650 °С
60
В.З.Кублій, В.З.Кублій, А.А.Бондар, С.В.Уткін, В.М.Петюх, С.І.Лисенко, Т.Я.Великанова
Фазові рівноваги в нікелевому куті системи MO-NI-B при близьких до плавлення температурах
69
М.А.Турчанін, П.Г.Агравал
Термодінамічний опис системи мідь-гафній
84
†В.Р.Сидорко, Л.В.Гончарук, Р.В.Антонченко
Термодинамічні властивості сесквіселеніду і сесквітелуріду вісмуту і їх взаємних твердих розчинів
97
†В.О.Лавренко, П.І.Золкі, В.М.Талаш, А.Д.Панасюк, Лось В.В
Особливості взаємодії поверхні штучного вуглеситалового клапану серця з плазмою крові людини
106
В.Д.Курочкін
Мас-спектри жевріючого розряду в аргоні при аналізі високо-легованих сталей
114

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.І.ЗМІЙ, С.Г.РУДЕНЬКИЙ, М.Ю.Бредихин, В.В.Кунченко
ЖАРОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА НІОБІЇ І ЙОГО СПЛАВАХ
123
Г.А.Баглюк, С.Г.Пятачук, М.Є.Головкова, В. М.Дядюн
Особливості помелу порошкової шихти системи FE-B4C на конусно-інерційній дробарці
129

ІНФОРМАЦІЯ, ХРОНІКА