Порошкова металургія

№ 09/10 2008 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
І.П.Боровінськая, Т.І.Ігнатьева, Т.І.Ігнатьева, В.І.Вершинников, О.М.Мілосердова, Семенова В.Н
САМОПОШИРЮВАЛЬНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ УЛЬТРА- І НАНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ WC І TIC
3

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
III. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕСУВАНЬ І ПРОКАТАНИХ СМУГ З ПОРОШКІВ МОДИФІКАТОРІВ РІЗНИХ СКЛАДІВ
3

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
III. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕСУВАНЬ І ПРОКАТАНИХ СМУГ З ПОРОШКІВ МОДИФІКАТОРІВ РІЗНИХ СКЛАДІВ
3

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
III. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕСУВАНЬ І ПРОКАТАНИХ СМУГ З ПОРОШКІВ МОДИФІКАТОРІВ РІЗНИХ СКЛАДІВ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
С.Є.Александров, А.Р.Пірумов, О.В.Чесникова
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАСТИЧНОЇ ТЕЧІЇ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ В ЗОНІ ФРИКЦІЙНОГО КОНТАКТУ
13

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХИМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
31

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛ

ФИЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЗА РУБЕЖЕМ