Порошкова металургія

№ 01/02 2008 рік

Зміст

І.І.Тимофєєва, Л.Ф.Прядко
ГРИГОРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ САМСОНОВ
3
М.С.Ковальченко
Г.В.САМСОНОВ І РОЗВИТОК РОБІТ ПО ТЕОРІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК ТА МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ
5
П.I.Лобода
ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНICТЬ ТА НАУКОВА СПАДЩИНА Г.В.САМСОНОВА У НАЦIOНАЛЬНОМУ ТЕХНIЧНОМУ УНIВЕРСИТЕТI „КИ?ВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ"
12
Самсонов Г.В
ВПЛИВ ДЕФЕКТНОСТІ ВУГЛЕЦЕВОЇ ПІДГРАТКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ТУГОПЛАВКИХ КАРБІДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
20
Л.Ф.Прядко, Ристич М.М
КОНФІГУРАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕЧОВИНИ І ЇЇ РОЛЬ В ТЕОРЕТИЧНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ
29
М. А.ТУРЧАНИН, П. Г.АГРАВАЛ
ЕНЕРГІЯ КОГЕЗІЇ, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ СПЛАВОУТВОРЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
37
Н.Лабус, С.Стеванович, М.М.Ристич
Sintering of mechanically activated ZnO- TiO2 powders
55
О.І.Биков, І.І.Тимофєєва, Л.О.Клочков, А.В.Рагуля, Л.П.Ісаєва, В.С.УРБАНОВИЧ, М. М.РИСТИЧ
ОТРИМАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТІВ СИСТЕМ TI-N-B, TI-N-C
62
А.П.ШПАК, О.В.СОБОЛЬ, Ю.А.КУНИЦЬКИЙ, М.Ю.БАРАБАШ
ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО ФАКТОРУ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОНДЕНСАТІВ, ОТРИМАНИХ ІОННИМ РОЗПИЛЕННЯМ ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ TI-W-B
72
Н.ОБРАДОВИЧ, С.СТЕВАНОВИЧ, М.М.РИСТИЧ
ANALYSIS OF NONISOTHERMAL SINTERING OF ZINC-TITANATE CERAMICS DOPED WITH MGO
83
Е.А.АСТАХОВ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ
91
А. Л.БОРИСОВА, Ю. С.БОРИСОВ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ, ТОГО ЩО САМ ПОШИРЮЄТЬСЯ, В ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
105
В.І.Іващенко, Л.А.Іващенко, О.К.Порада, І.І.Тимофєєва, С.М.ДУБ, П.Л.СКРИПСЬКИЙ
МЕХАНIЧНI I ТРИБОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТI НАНОКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТIВ НА OCHOBI TIN ТА SICN, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАНУ
125
М.С.Ковальченко, Р.В.Литвин
ДИНАМІКА МЕХАНІЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРОДУКТІВ ІСКРОВОЇ ЕРОЗІЇ З ПІДКЛАДКОЮ
133
А. Д.Верхотуров, А. М.Шпилев, П. С.Гордиенко, Л. А.Коневцов, Е.С.Панин, І.О.Подчерняєва, А. Д.Панасюк
Вплив електроіскрового легування на підвищення жаростійкості твердих сплавів, що містять вольфрам
145
А.Д.Панасюк, І.О.Подчерняєва, В.М.Панашенко, О.М.Григорьєв, В.Г.Каюк, В.П.Стеценко, О.М.Блощаневич
Електроерозійна стійкість і структурно-фазові перетворення при електроіскровому та лазерному легуванні титанового сплаву композиційною керамікою на основі систем ZRB2-ZRSI2 і TIN-CR3C2
151
†В.О.Лавренко, А. Д.Чиркин, В.М.Талаш, А.Д.Панасюк
Кінетика росту наноплівки SIО2 на поверхні MOSI2 при анодній поляризації
161
М.С.Ковальченко, Д.З.Юрченко, Ю.Г.Ткаченко
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ТЕРТЯ ТУГОПЛАВКИХ З"ЄДНАНЬ
167
І.Л.Шабалін
"RIDGE EFFECT" IN OXIDATION KINETICS OF HETERO-MODULUS CERAMICS BASED ON TITANIUM CARBIDE
179
†В.О.Лавренко, А.Д.Панасюк, І.О.Подчерняєва
Високотемпературне окислення композиційних керамічних матеріалів системи AIN-ZRB2-ZRSI2
196