Порошкова металургія

№ 09/10 2018 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, О.В.Вдовиченко, Ю.М.Подрезов, М.П.Гадзира, Я.І.Євич
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Х
III. ВПЛИВ ВМІСТУ НАНОПОРОШКУ SiC ТА ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО КОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ СПЛАВУ АМг5
3
Ю.Ф.Луговський, В.О.Зорін, В.А.Назаренко, С.А.Спірідонов, В.М.Нищенець
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ПРОКАТАНИХ МАТЕРІАЛІВ З ОРГАНІЗОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНИХ МЕТАЛЕВИХ ВОЛОКОН
I. ПРУЖНІСТЬ I РОЗСІЯННЯ ЕНЕРГІЇ
12

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Р.Яманоглу
ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ БЕЗ ПРИКЛАДАННЯ ТИСКУ: ВІД МЕТОДІВ ТРАДИЦІЙНОГО СПІКАННЯ ДО ПРИСКОРЕНОГО ВІЛЬНОГО СПІКАННЯ
22

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Т.А.Роїк, О.А.Гавриш, Ю.Ю.Вицюк
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ АНТИФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВІДХОДІВ СИЛУМІНУ
37
М.В.Марич, Г.А.Баглюк, А.А.Мамонова, О.М.Грипачевський
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ СИНТЕЗУ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД, СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Ti–Cr–Fe–Ni–Cu
47

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Ю.Г.Ткаченко, Д.З.Юрченко, В.Ф.Бритун, М.А.Васильківська
ВПЛИВ УМОВ АКТИВАЦІЙНОЇ ПЕРЕДОБРОБКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ B4C ТА SiC ІЗ Al НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ, СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАРЯЧЕПРЕСОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙ
58
Г.Л.Жунківський, Т.В.Мосіна, І.П.Нешпор, О.М.Григорьєв, В.А.Котенко
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ДИБОРИДУ ЦИРКОНІЮ З НІКЕЛЕМ І ЙОГО СПЛАВАМИ. І. ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ZrB2–Ni
69
Халіл Арік, Чингіз Багчі
ВПЛИВ ЧАСУ АЗОТУВАННЯ ТА РОЗМІРУ ЧАСТИНОК ПРЕКУРСОРА НА ВИХІД β-SIALON, СИНТЕЗОВАНОГО З КАЛЬЦИНОВАНОГО КАОЛІНІТУ
76

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Фатіх Айдін, Явуз Сун, М. Емре Туран
ВПЛИВ ВМІСТУ TiB2 НА ХАРАКТЕР ЗНОШУВАННЯ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІЄВИХ МАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ AZ91, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
84

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
В.С.Журавльов, Т.В.Сидоренко, М.В.Карпець, О.Ю.Коваль
КОНТАКТНI ТА КАПIЛЯРНI ПРОЦЕСИ В ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ПАЯННЯ СИСТЕМАХ “ЕВТЕКТИЧНI РОЗПЛАВИ НIОБIЮ З КОБАЛЬТОМ, НIКЕЛЕМ I ЗАЛIЗОМ – НЕМЕТАЛЕВI МАТЕРIАЛИ СИСТЕМ Al2O3–SiO2 ТА AlN–TiN”
94
О.В.Ляснікова, О.О.Дударева, В.М.Лясніков, І.П.Гришина, О.А.Маркелова
СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІОКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ ТИТАН–СРІБЛОЗАМІЩЕНИЙ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТ
105

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Заїкіна, В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, К.А.Мелешевич, Д.В.Павлючков, Т.Я.Великанова
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al–Ti–Pt
I. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА СИСТЕМИ Al–Ti–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt
111
В.О.†Лавренко, Д.В.Щур, А.Д.Золотаренко, О.Д.Золотаренко
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ПЕРСУЛЬФАТУ АМОНІЮ (NH4)2S2O8 ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ПОРИСТИХ СРІБНИХ КАТОДІВ, ЩО ДЕПОЛЯРИЗОВАНІ КИСНЕМ ПОВІТРЯ
124

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Швед, І.І.Булик, С.І.Мудрий, І.В.Борух, О.П.Кононюк
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ВОДНЕМ ФАЗ ЛАВЕСА TAl2–xNix (T = Zr, Hf)
137

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Яхья Хішман Челік, Eрол Кілічкар
ОСОБЛИВОСТІ ТВЕРДОСТІ І ЗНОСУ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ ТА ГІБРИДНИХ КОМПОЗИТІВ, ЗМІЦНЕНИХ B4C І SiC
147